Vil åpne opp skoler for frivillige

Fylkestinget vil åpne opp videregående skoler for frivillige organisasjoner.

I dag satte de av 500.000 kroner til skolene som skal dekke de ekstrakostnader som dette vil medføre.

– Frivilligheten representerer alt det som vi prøver å få til gjennom politikken. De er selve oljen i samfunnsmaskineriet og sikrer fellesskap, demokrati, verdiskaping, livskvalitet og innsats for andre. Det er åpenbart at vi må la frivillige krefter få lov til å bruke skolene våre de gangene de er ledige, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Han forteller at det nå pågår et arbeid for å lage rutiner for bruken.

– I de fleste lokalsamfunn fungerer skolene som samfunnshus. Vi håper at våre skoler kan ha en lignende rolle, for tilbakemeldingen vi får fra organisasjonene er at de har bruk for flere lokaler. De videregående skolene er større enn de fleste av grunnskolene og derfor så kan det hende at vi kan bistå frivillige på andre måter enn hva kommunene kan gjøre, sier han.