UngFrivillig – Fredrikstad

Fredrikstad kommune har med prosjektet Ungfrivillig satt fokus på frivillig arbeid og livskvalitet blant unge. Fredrikstad kommune og Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral har laget en egen nettside og Facebookside for å rekruttere ungdom til frivillig arbeid. Disse fungerer også som formidlingskanal for andre lag og foreninger og «bank» for forvaltning av de frivillige ressursene.  Det er i overkant av 100 unge frivillige registrert gjennom nettsiden Ungfrivillig, og i utgangen av 2017 var det ca. 160 registrerte frivillige under 35 år i Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral.

Ung Frivillig verver ungdom fra 15 og oppover til frivillig arbeid i nærmiljøet sitt gjennom Fredrikstad frivilligsentraler. Målet er å bidra til økt engasjement blant unge i eget lokalsamfunn. Som frivillig kan man for eksempel være leksehjelp for barn og unge, jobbe som skribent, datahjelp, jobbe på sykehjem, måke snø eller noe helt annet. Ungfrivillig sender også frivillige på oppdrag til arrangementer som Månefestivalen, Tallship Races og Mobilitetsuka.

Forskning viser at lokalsamfunn som har høy deltakelse i frivillig virksomhet har gjennomgående bedre helse, enn lokalsamfunn med liten forekomst av frivillig arbeid. Ved å satse på strategier som kan gi økt deltakelse i frivillig virksomhet, rettet inn mot de unge, kan det ha en positiv innvirkning på den unge selv, lokalsamfunnet, samt påvirke Fredrikstadsamfunnets levekårsutfordringer positivt. Ungfrivillig tilfører en merverdi blant annet til satsingen på skoler som nærmiljøarena i Fredrikstad og Café Hanco. Østfold fylkeskommune samarbeider med Fredrikstad Sentrum frivilligsentral og har bevilget 110.000 kroner til en ungfrivillig-koordinator.

Sjekk ut sidene på www.ungfrivillig.no og følg ungfrivillig på facebook.

 

Ungfrivilligs sommerfest
Barnas verdensdager