Engasjerer unge i frivillig arbeid

Ungfrivillig er ett prosjekt som gir unge i Fredrikstad mulighet til å engasjere seg i frivillig arbeid i nærmiljøet.

Unge fra 15 til 35 år kan bidra gjennom Fredrikstads frivilligsentraler. Ordningen er støttet av Østfoldhelsa. Kampanjen har egen side på Facebook hvor det er mulig for unge å melde seg som frivillig til leksehjelp for minoritetsspråklige barn, spille bingo med eldre på omsorgsboliger, jobbe som skribent, være datahjelper for eldre eller gjøre en innsats med de sosiale mediene som er knyttet til Ungfrivillig-prosjektet. Det er også mulig å jobbe på sykehjem, måke snø eller hjelpe til under lokale arrangementer som blant annet Barnas Verdensdager, Månefestivalen, Nordic Docs, Tallship Races og mobilitetsuka. Sykling med eldre på sykehjemmene er også en del av prosjektet. De unge bidrar til å gjøre andres hverdag bedre, noe som er en positiv opplevelse i seg selv. I tillegg vil innsatsen kunne føre til utvidet nettverk og være en nyttig arbeidserfaring å føre opp på CV en – som for noen kan være veien inn på arbeidsmarkedet. Prosjektet gir også en unik mulighet til å knytte ungdom til frivillige organisasjoner.

 

-Min erfaring er at mange unge som deltar i frivillig arbeid opplever det som noe som styrker dem. Det gjør godt å gi av seg selv, noe som også fører til økt selvfølelse og aktive liv på sikt, sier Maria Isabelle Mikalsen, ungfrivillig koordinator ved Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral. Erfaringene viser også at unge ofte ønsker å prøve ut ulike former for frivillig arbeid, slik at de kan finne ut av hva de liker. På sikt håper vi å få i gang flere gode samarbeid med kommunen, andre organisasjoner og bedrifter som har behov for ung frivillig innsats. Et bredt og spennende tilbud av oppdrag er viktig for at de unge kan ha mulighet til å utvikle seg i ulike retninger.