Frivillige skal trimme deg

Håper du på en sommer i fluktstolen med pølser på grillen og en brus i handa? Se opp for idrettskretsen, Grønn Hverdag og frivillighetssentralene. Sammen med 18 andre organisasjoner har de har tatt mål av seg til å trimme bort unødvendig sideflesk på velfylte østfoldinger. 


Se oversikten over organisasjoner som har fått tilskudd

Les omtale i Moss Avis

Les omtale i Fredriksstad Blad

For frivillige organisasjoner i Østfold har fått en gla’melding ved inngangen til fellesferien. I dag mottar 21 organisasjoner et tildelingsbrev fra Folkehelseprogrammet i Østfold hvor det står at de til sammen har mottatt 480 000 kroner for å trimme østfoldingene.

– Vi ser en markant økning i overvekt i Østfold fra 1997 og aller verst er mannfolk mellom 25 og 40. Der kan hver syvende østfolding betegnes som så overvektig at det er alvorlig – det vil si at de har en kroppsmasseindeks på over 30. Det er derfor med stor glede vi tildeler midler til frivillige krefter som ønsker å forebygge overvekt, sier styreleder i Folkehelseprogrammet i Østfold, Bente Holm Sælid.

Hun er nemlig oppgitt over det hun karakteriserer som sykehuset-landet Norge.

– Alle er enig om at de store helseproblemene vi har i Norge, som for eksempel psykiske problemer, overvekt, usunt kosthold, rusmisbruk og røyking må forebygges. Likevel ser vi at de nasjonale myndighetene bruker mesteparten av pengene på sykehusdrift og eldreomsorg. Når skal helseministeren skjønne at dette alene ikke vil løse helseproblemene? Det vi trenger er mer ressurser til forebyggende og helsefremmende arbeid, fastslår Holm Sælid.

Hun er derfor veldig glad for at frivillige organisasjoner vil jobbe for å få flere østfoldinger i bevegelse.

– I de søknadene vi har mottatt ser vi at mange organisasjoner har et spesielt fokus på å få innvandrere i mer fysisk aktivitet. Det er vi veldig glade for, for vi vet at særlig blant personer fra India, Pakistan og Sri Lanka er problematikken med diabetes type 2 ekstra stor. Utviklingen av denne sukkersyken har ofte sammenheng med at man spiser usunt og beveger seg for lite. Når vi i tillegg ser en tendens til at mange innvandrere slår seg ned i Østfold, er det viktig at vi har en beredskap for å forebygge de helseutfordringene dette medfører, sier Holm Sælid.

Folkehelseprogrammet i Østfold har de siste ukene markert tydelig at de arbeider for å motvirke fedmeepidemien i fylket. Blant annet ble det bevilget 1,6 millioner kroner til gratis frukt og grønt og subsidiert skolefrokost på 7 videregående skoler. Hele 6 000 elever vil nyte godt av ordningene.

– Lykkes vi med å få elever til å ha et sunnere kosthold vil det også motvirke overvekt, og vi har derfor jobbet mye med denne målgruppen. Blant annet har vi medvirket til at det er installert minst 50 vannkjølere på de 11 videregående skolene. Det er også installert kjølere på alle ungdomsskoler og de fleste barneskoler. Grunnen til at vi har jobbet for dette er at vi så at brussalget fra Mysen videregående skole sank med 50 brusflasker om dagen etter at vi monterte en vannkjøler som ga elevene gratis og friskt vann, sier Holm Sælid.