Frivillige skal få østfoldingen opp av go’stolen

Frivillige organisasjoner i Østfold kan nå kjempe om en halv million kroner som de deretter skal bruke til å få deg opp av godstolen! 

–    Vi ser dessverre at østfoldingen har et overvektsproblem, som reduserer livskvaliteten og øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. Vi er derfor glad for å kunne tildele 500 000 kroner til frivillige som vil jobbe for å få østfoldingene i mer fysisk aktivitet, sier styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund.

Midlene skal gå til frivillige organisasjoner og prosjekter/tiltak for grupper som er for lite aktive, og som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene. Barn og unge er en ekstra viktig målgruppe.

–    Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har i lang tid satset på å få befolkningen i mer fysisk aktivitet. Vi har tidligere fordelt i 1.130.000 kroner til den samme ordningen, for vi er nødt til å forebygge overvekt ved at innbyggerne beveger seg mer. Alternativt vil vi i stedet få store behandlingskostnader på sykehusene våre, sier Rennesund.

Lokale tiltak som tidligere har fått midler for fysisk aktivitet, og som kan kontaktes er:

•    ”5-års trimmen” i regi av Fredrikstad Idrettsråd
     (kontaktperson: Svein Femtehjell, 69 38 19 70)
•    ”Jakten på det sunne liv” i regi av Norges Blindeforbund, Sarpsborg
     (kontaktperson Jan Kr. Mathisen, 69 15 09 32)
•    Idrettslag for innvandrerjenter i Moss, Moss Idrettsråd
     (kontaktperson Hilde Stokke, 95 04 00 94)
•    ”Aktiv på dagtid”, Østfold Idrettskrets
     (kontaktperson Andre Hansen, 90 66 76 39)

Søknadsfristen er 25. mars 2008.

Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for tilskuddsordningen, i samarbeid med Østfoldhelsa.

Mer om tilskuddsordningen