Folkesti åpnet i Hobøl

Folkehelsesatsningen i Hobøl har resultert i en ny folkesti. Hele 13 kilometer sti er blitt kvistet og merket. Det er Hobøl kommune og Østfoldhelsa som sammen med Knapstad Vel har sørget for å anlegge traseen.