Folkehelsesamarbeid med verdensledende ekspertise

Østfolds kommuner gis nå anledning til å samarbeide med et av verdens ledende miljøer på arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse.

Med uttrykket “sosial ulikhet i helse» menes det systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale og økonomiske kategorier, særlig yrke, utdanning og inntekt.

–Det er University College London (UCL) og Verdens Helseorganisasjon (WHO) som har trukket i gang et europeisk samarbeid mellom aktører som ønsker en fremskyndet innsats for å redusere forskjellene. De ønsker at de byene og fylkene som deltar skal bli ledende i sine land på denne type arbeid. Det sier Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa og leder av opplæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune.

Times Higher Education er kanskje den mest anerkjente og prestisjefulle rangeringen av verdens universiteter. Her kom UCL på 17. plass over de høyest rangerte universitetene i verden i 2012. Et av instituttene ved universitetet arbeider med sosiale ulikheter i helse og ledes av Sir Michael Marmot som er et meget anerkjent navn i verdens folkehelsemiljø. Bakgrunnen for at UCL og WHO setter temaet så høyt på dagsorden er at sosiale ulikheter i helse er et av verdens største folkehelseproblem. Helseundersøkelsen ”Østfold Helseprofil 2011-2012”, hvor 17 440 østfoldinger deltok, viser at Østfold ikke er et unntak. På fylkesnivå beskriver bare 36 prosent av de som enten er arbeidsledige, trygdede eller sosialhjelpsmottakere sin helse som god eller svært god. For de yrkesaktive er tallet derimot hele 83 prosent!

Fylkeskommunen har nylig sendt ut et brev til kommunene i Østfold, der de blir invitert til å delta i samarbeidet med UCL.

–Samarbeidet med UCL vil gå over to år, men en eventuell forbedring av folkehelsen vil ta mye lengre tid. Skulle vi derimot bare få mer kunnskap om hva som skal til for å redusere de store helseutfordringene så er det et viktig resultat i seg selv, sier Torp.

2. november arrangeres dessuten en idédugnad i Rakkestad for aktører som ønsker å arbeide for å redusere sosiale ulikheter i helse.

–Slike forskjeller er menneskeskapte, og derfor kan vi også gjøre noe med dem. Det er et uttrykk for en dyp urettferdighet i samfunnet, når mange av de barn som blir født i Østfold har helt andre forutsetninger for å få et godt liv og god helse enn andre som vokser opp i familier med bedre råd. Det er også urettferdig når mennesker med lav sosial status, få goder og ressurser i tillegg er mer belastet med smerte, sykdom, nedsatt funksjonsevne og forkortet levealder, sier Torp.

Den nylig tiltrådte statssekretæren Nina Tangnæs Grønvold, tidligere kommunalsjef for omsorg og sosiale tjenester i Fredrikstad kommune, vil åpne Rakkestad-seminaret.

–At hun velger å prioritere et lokalt seminar er et uttrykk for at dette er en problematikk som de nasjonale helsemyndighetene er opptatt av. Når Østfold tradisjonelt kommer dårlig ut på statistikker over eksempelvis arbeidsledighet og utdanningsnivå så er det et uttrykk for at vi har større sosiale utfordringer enn de fleste andre fylker. Jeg håper at nasjonal folkehelsepolitikk i årene som kommer tar mål av seg til å redusere denne urettferdigheten mellom norske fylker, sier Torp.

Kontaktperson: Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa og leder av opplæring-, kultur- og helsekomiteen (91 39 00 14).