Folkehelseprogrammet planlegger internasjonal undersøkelse

Nå kan vi trolig få vite hvem som er sunnest av nordmannen, svensken og dansken. Folkehelseprogrammet i Østfold ønsker å gjennomføre en skandinavisk helse- og miljøundersøkelse i 2003 for å kartlegge innbyggernes helse og miljøet de lever i. Folkehelseprogrammet er ledende i landet på slike undersøkelser.

I 1997 ble Østfold Helseprofil gjennomført.
Undersøkelsen kartla helsetilstanden til østfoldingene og var den
første i sitt slag som ble laget i Norge. Mens Østfold Helseprofil
målte helsetilstanden til innbyggerne i Spydeberg, Våler og Sarpsborg,
er oppfølgeren tenkt gjennomført i alle kommunene i fylket.

Skandinavisk seminar i Moss
Den
27. og 28. mai arrangerer Folkehelseprogrammet et seminar med deltagere
fra hele Skandinavia. Målet er at seminaret skal munne ut i en
skandinavisk prosjektgruppe som skal lage en felles helse- og
miljøundersøkelse for Norge, Sverige og Danmark. Undersøkelsen skal for
eksempel kartlegge befolkningens helsetilstand, deres oppfatning av
miljøforhold og hvor fornøyde de er med tjenestene i hjemkommunen.


Slike spørreundersøkelser er et viktig grunnlag for folkehelsearbeidet
lokalt. Vi finner ut hva innbyggerne er fornøyde og misfornøyde med og
kan eventuelt igangsette tiltak for å gjøre nødvendige utbedringer,
sier leder i Folkehelseprogrammet, Arvid Wangberg.

Seminaret
holdes på Refsnes Gods i Moss og arrangeres av Verdens
Helseorganisasjons nettverk "Healthy Cities" som Østfold fylkeskommune
er med i. Seminaret skal legges opp som en workshop, der deltakere fra
Norge, Sverige og Danmark forteller om sine erfaringer med denne type
undersøkelser. Kommer ikke deltagerne til enighet om å gjennomføre
prosjektet, vil det uansett bli laget en egen helse- og
miljøundersøkelse for Østfoldkommunene.

Foregangsfylke
Folkehelseprogrammet
gjennomførte i fjor helse- og miljøundersøkelsen Norgesprofilen i
samarbeid med Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Undersøkelsen
vant en nasjonal pris, men ble i Østfold bare gjennomført i Spydeberg.
Nå skal erfaringene herfra komme hele fylket til gode. EU vurderer
undersøkelsen som så interessant at de vurderer å støtte prosjektet med
to millioner kroner.

– Vi er stolte av at de andre skandinaviske
landene har lyst til å bruke våre erfaringer i sitt videre arbeid. At
seminaret legges til Østfold viser at vi gjennom Folkehelseprogrammet
er et foregangsfylke i folkehelsearbeid, sier Wangberg. Han gjorde selv
både forarbeidet og analysen til de tidligere undersøkelsene.

Helsesamarbeid
Folkehelseprogrammet
i Østfold er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og de ni
kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark, Eidsberg, Askim,
Spydeberg, Hobøl, og Våler. Programmet arbeider for å bedre
innbyggernes helse gjennom forebyggende og helsefremmende tiltak, der
helse, miljø og kultur ses i sammenheng.

Ønsker du mer informasjon, kontakt:
Arvid Wangberg, Leder for Folkehelseprogrammet i Østfold, telefon 69 11 75 36 / 934 811 15.