Folkehelsekonferanse i Sarpsborg

Samarbeid i Sarpsborg inviterer til Folkehelsekonferanse med fokus på levekår. Målgruppen for konferansen er alle som er opptatt av og jobber med fysisk planlegging, levekår og helsefremmende arbeid blant barn og unge.

Tid og sted: 12. mars 2009 i Filadelfiakirken, Sarpsborg      Klikk her for kart

Bindende påmelding innen 5. mars til : cr@sarpsborg.com

Program:

0900: Velkommen v/varaordfører i Sarpsborg Linda Iren Karlsen

Kulturelt innslag v/Knut Erik Rønne

0930 – 1015: Gradientutfordringen – sosial ulikehet i helse – Hva kan gjøres lokalt? v/Janne Strandrud, helsedirektoratet

Pause -frukt

1030 – 1200: Sosial omstilling i overgangen fra industri- til kunnskapssamfunn. v/  professor Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer

1200 – 1300: Lunsj

Kulturelt innslag v/Saksofonkvartetten

1320: Från riskzon til friskzon – om helsefremmende arbeide v/sosionom Mia Børjesson

1500: Avslutning v/ Elsie Brenne, leder av hovedutvalg skole og oppvekst i Sarpsborg kommune

Velkommen!