Folkehelsedagen i Østfold 2003: Bevegelse på «grønn resept»

Det mange brukere av primærhelsetjenesten trenger er ikke først og fremst mer medisinsk behandling, men mer fysisk aktivitet. Mandag 5. mai setter Folkehelsedagen i Østfold 2003 fokus på temaet.

olkehelsedagen arrangeres på andre året, denne gang i Gamlebyen i Fredrikstad.

– Det skaper en kulturhistorisk ramme rundt arrangementet, som i år er viet hverdagsaktivitet. Og med aktivitet mener vi ikke bare «bøy og tøy», sier Bente Holm Sælid, styreleder for Folkehelseprogrammet i Østfold.

Blir stadig tyngre
Ola og Kari Nordmann blir stadig tyngre, til tross for mindre konsum av fett og at vi ikke spiser mer enn før. – Dette urovekkende faktum kan bare bety én ting; at folk beveger seg mindre. Vi lar oss frakte mer og bruker større deler av dagen til stillesitting. Inaktiviteten er i ferd med å utvikle seg til et stort folkehelseproblem. Derfor må vi vri fokus til et helsebringende fysisk aktivt liv, framfor å «reparere» med medisiner, poengterer Holm Sælid.

Lokal og regional dugnad
Folkehelsedagen i Østfold den 5. mai har mottoet "I bevegelse for det gode livet" og er ment å forankre statlige føringer, som blant annet er nedfelt i stortingsmelding nr. 16 «Resept for et sunnere Norge». Den peker for eksempel på at infrastrukturen i folkehelsearbeidet må styrkes gjennom regionale og lokale partnerskap.

Derfor er både politisk og administrativ ledelse fra østfoldkommunene invitert til Folkehelsedagen, sammen med representanter fra regional stat, fylkeskommunen og folk fra frivillige organisasjoner. Kort sagt; de fleste som på en eller annen måte arbeider med og for folkehelsen i Østfold.

Program for dagen

Kl. 08.30: Registrering kaffe/te

Musikalsk intro v/Torgeir Koppang

Kl. 09.00: Åpning ved ordfører i Fredrikstad, Ole Haabeth

Kl. 09.30: ”Et godt liv i et levende Østfold”, kåseri ved museumsdirektør Sven G. Eliassen

Kl. 10.15: ”Bevegelse på Grønn resept – fra idé til praksis?”
v/kultursjef Ellen Dingstad Mellum, Oppegård kommune

”Aktiv skoledag” v/organisasjonssjef i Østfold Idrettskrets Toril Johansen og folkehelsekoordinator i Eidsberg kommune, Elsie Brenne

”Hverdagsaktivitet i nærmiljøet” ved prosjektleder Terje Heen og medarbeidere i lokalsamfunnsprosjektet i Fredrikstad

Kl. 11.45: Lunsj

Kl. 12.45: ”Frivillighetssentralen – viktig arena og møteplass for lokale aktiviteter” v/avd.dir. Terje Skjeldam, Avdeling for frivillighet og samarbeid i Sosial- og helsedirektoratet.

”Muligheter og utfordringer sett fra innsiden” v/leder for Frivillighetssentralen i Sentrum, Fredrikstad, Kate Hoel

Kl. 14.00: Kaffepause

Kl. 14.15: Guidet vandring/Folkesti i Gamlebyen
Oppstart med ”Seniordans” på Torget
Orientering om Folkestien ved Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Kl. 15.30: Avslutning