Folkehelsedagen 2004: Helsekilden er åpnet

Politisk rådgiver i Helsedepartementet, Line Henriette Holten Hjemdal (bildet), var med da Helsekilden ble åpnet 13. mai. - Folkehelseprogrammet og dets prosjekt "Helsekilden" er eksempler på hva gode krefter kan få til når de drar i samme retning, sa hun.

 

pdf Les talen til Holten Hjemdal her

Helsekilden ble åpnet i forbindelse med Folkehelsedagen for Østfold 2004, den tredje i rekken. Og det var ikke tilfeldig at Line Henriette Holten Hjemdal var en av talerne. Hun har vært en av pådriverne i Norge for å opprette regionale folkehelse-partnerskap, i kraft av sin stilling som rådgiver for helseministeren. Gjennom Stortingsmelding nummer 16, Resept for et sunnere Norge (2002-2003), er partnerskap en av strategiene som regjeringen har stilt seg bak.

– Helsekilden er bare et eksempel på hva en felles folkehelsesatsning mellom blant annet fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene kan føre til. Et annet eksempel fikk jeg her om dagen da min datter kom stolt hjem fra skolen med en spesiallaget vannflaske som Folkehelseprogrammet i Askim hadde delt ut. Det var et ledd i å redusere inntaket av sukkerholdige drikker blant barn og ungdom i kommunen, og det viser at den innsatsen som gjøres på nasjonalt nivå dernest fører til at gode ideer i lokalsamfunnene får gjennomslag, sa hun i sin tale.

100 deltagere hadde funnet veien til Folkehelsedagen for Østfold 2004, som var viet åpningen av Helsekilden ? det første helse- og miljøeventyret i Norge. En viktig hensikt med arrangementet var å demonstrere eksempler på metoder som Helsekilden vil benytte. Gjennom skuespill og dramatisering, fikk deltagerne selv forsøke seg som både tenåringsjenter, tenåringsgutter, lærere og skoleledere.

– Slike metoder handler blant annet om å gjøre barn og ungdom forberedt på å takle vanskelige situasjoner som mange kommer opp i. Hvordan skal man reagere når man blir tilbudt en joint på en fest? Hvordan skal en klare å få en sjåfør til å senke farten når en føler seg ukomfortabel med hastigheten? Hvis en allerede har opplevd slike situasjoner gjennom konstruerte situasjoner på skolen, blir det lettere å vite hva en skal gjøre når en står overfor utfordringen i virkeligheten, sa høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold Jon Pihlstrøm (bildet).

Han presenterte også metoder hvor elevene ble tvunget til å ta standpunkter til vanskelige verdispørsmål – enkle grep som blant annet er ment å føre til mer selvstendig tenkende barn og ungdom. Dette var eksempler på pedagogikk som også Helsekilden vil benytte seg av overfor skoleelever i Østfold i årene som kommer.