Folkehelse på fylkeskulturkonferansen

For første gang vil den tradisjonsrike fylkeskulturkonferansen fokusere på folkehelse.

Det hele skjer 28. – 29. oktober, og selv om det er Tivoli Amfi i Moss som er åstedet så er det Rygge kommune som er hovedarrangør.

–Vi har nylig blitt med i partnerskapet Østfoldhelsa, og vi vektlegger i stor grad fokuset ”kultur gir helse” i vårt lokale folkehelsearbeid. Imidlertid ser vi at dette er et område hvor mye forebyggende og helsefremmende innsats gjøres ut i fra et håp og en tro om at det virker. Denne konferansen skal bidra til at vi tvert om får mer informasjon om hva som faktisk virker, sier kultursjef og folkehelsekoordinator i Rygge kommune, Trude Vold Larsen.

Konferansen er da også kalt ”Kultur gir helse”, og den vil blant annet fokusere på sammenhengen mellom sosial og kulturell kapital og folkehelse. Den vil også synliggjøre relevant Østfold-statistikk, betydningen av planforankring av kulturarbeidet og politikernes rolle og ansvar i kultur- og folkehelsearbeidet.

Alle frivilligsentralene i fylket er invitert spesielt til konferansen.

–Dette er fordi vi anerkjenner den viktige jobben de gjør i lokalsamfunnene, og det understreker hvor bredt kulturbegrepet er. Det arbeidet de gjør for å mobilisere innbyggere, skape tilhørighet og identitet lokalt er innsats vi anser som både et kulturarbeid og et folkehelsearbeid, sier Vold Larsen.

Konferansen er et samarbeid mellom Østfoldhelsa, Rygge kommune og Østfold fylkeskommune.

Last ned program her