Nettverk gir råd til folkehelse-Norge

- Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner er en faglig og politisk spydspiss i det norske folkehelsemiljøet. Vi har i ti år satset sterkt på å få til en kompetanseoppbygging innenfor folkehelsefeltet i våre medlemskommuner og medlemsfylker. Nå ønsker vi å dele av våre erfaringer. Det sier Richard Brattli, leder av Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.

I slutten av september møttes medlemmene i
nettverket til en fagsamling der de samlet seg om ti viktige
anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gå i gang med
et bredt folkehelsearbeid.

– For mange er forebyggende og
helsefremmende arbeid, der hele kommuneorganisasjonen og
kommunesamfunnet skal involveres, et nybrottsarbeid. I vårt nettverk
har vi mange medlemmer som allerede har gått opp denne løypa. Vi mener
derfor at vi har et grunnlag for å gi råd til andre som er i
startfasen. Det er ingen vits i å finne opp kruttet flere ganger, sier
Richard Brattli.

Brattli ser med positive øyne på den innsatsen
som har skjedd i forbindelse med stortingsmelding nr 16. (2002-2003)
?Resept for et sunnere Norge?. Han håper at den planlagte oppbyggingen
av regionale partnerskap i folkehelsearbeidet blir vellykket.


Men jeg tror fylkeskommunene står overfor en formidabel oppgave når de
nå skal være pådrivere for et regionalt folkehelsearbeid. For mange
kommuner og fylkeskommuner krever et slikt nybrottsarbeid at man klarer
å frigjøre ressurser til arbeidet. En vellykket folkehelseinnsats må ha
ressurser i bunn, og i dagens økonomiske situasjon kan det bli
vanskelig for noen. I tillegg er det en utfordring å bygge opp
kompetanse i folkehelsearbeidet. Jeg vil anta at de kommunene og
fylkeskommunene som har minst erfaring, kanskje må begynne med å
oppdatere seg faglig på feltet. I så måte vil vi gjerne bidra med de
erfaringer vi har gjort oss, og blant annet derfor har vi gitt ut en
brosjyre med ti anbefalinger som vi håper kommune-Norge har glede av,
sier Brattli.

Helse- og miljøkommunenes anbefalinger til kommuner som i praksis ønsker å styrke sitt folkehelsearbeid:

1. Arbeid aktivt for forutsigbare ressurser til det lokale folkehelsearbeidet.

2. Gi folkehelse en sentral plass i kommunenes planverk (fylkesplan/kommuneplan / økonomiplan)

3.
Delta aktivt i videreutviklingen av Norgesprofilen og benytt
undersøkelsen som aktivt argumentasjonsgrunnlag for å igangsette og
opprettholde det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

4. Styrk koordineringsfunksjonen for det lokale helse- og miljøarbeidet.

5. Formaliser og etabler en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal fungere som pådriver for det lokale helse- og miljøarbeidet.

6. Vurder opprettelse av lokal folkehelsekomité.

7. Delta aktivt i arbeidet knyttet til nettverkets satsningsområder.

8. Synliggjør folkehelse og nettverksarbeidet på kommunens websider og i annet informasjonsmateriell.

9. Delta aktivt i prosjektsamarbeid med frivillige lag og foreninger.

10. Delta aktivt i prosjektsamarbeid (partnerskap) med regionalt nivå, eksempelvis fylkesmann og fylkeskommune og regionråd.

I dag er følgende organisasjoner medlemmer i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner

? Bodø kommune
? Brønnøy kommune
? Båtsfjord kommune
? Flora kommune
? Gjøvik kommune
? Holtålen kommune
? Kristiansand kommune
? Nordland fylkeskommune
? Odda kommune
? Oppegård kommune
? Sandnes kommune
? Spydeberg kommune
? Oslo kom., Søndre Nordstrand bydel
? Tønsberg kommune
? Vestvågøy kommune
? Volda kommune
? Våler kommune (Østfold)
? Østfold fylkeskommune
? Stavanger kommune, Storhaug helse- og sosialdistr.