Inngår partnerskapsavtale om Østfoldhelsa

Fylkeskommunen går inn med til sammen over en million kroner til folkehelsearbeid på Høgskolen i Østfold.

Støtten inngår som en del av fylkeskommunens bidrag til en partnerskapsavtale om Østfoldhelsa. 400.000 av disse er øremerket til oppfølging av en ekspertgruppe for å redusere sosiale ulikheter i helse. Midlene er fordelt over en periode på fire år.

–Høgskolen har kompetanse som er viktig for oss i det forebyggende og helsefremmende arbeidet og i våre forsøk på å realisere fylkesplanens folkehelsemålsettinger. Samtidig ønsker vi å bidra til å videreutvikle skolen slik at de tar et enda større ansvar i arbeidet for å bedre befolkningens helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth.

Avtalen skal blant bidra til at høgskolen selv arbeider for å etterleve prinsippet om helse i alt de gjør, som også er et bærende element i den nye folkehelseloven.

–Om lag 80 % av studentene på høgskolen kommer fra Østfold. Det store flertall av disse vil ha sin fremtidige arbeidstilknytning til fylket, da hovedsakelig innenfor ulike deler av offentlig sektor. Fordi det nye folkehelsearbeidet er opptatt av å få alle yrkesgrupper til å ta et utvidet ansvar for folkehelsen, er dette viktig for oss. På lang sikt tror vi dette kan bidra til resultater, understreker Haabeth.

Det er prosjektet HEPROGRESS som har satt partnerskapsavtale mellom de to aktørene på dagsorden.

–I dette prosjektet skal fylkeskommunen blant annet utvikle en bedre infrastruktur i arbeidet for å redusere de sosiale ulikhetene i helse. Det handler for eksempel om å skape bedre planer, arenaer, allianser og samarbeidsformer. Denne partnerskapsavtalen er et viktig bidrag i så måte. Vi har også tidligere samarbeidet med høgskolen om folkehelse, men vi prøver nå å bedre både kvaliteten og omfanget på innsatsen vår, sier fylkesordføreren.

Østfold fylkeskommune har også inngått en annen samarbeidsavtale med høgskolen, som er av mer overordnet karakter. Også her er folkehelse et prioritert felt, både faglig og økonomisk.

Les avtalen her.