Hverdagshelter

Da frivilligsentralene i Fredrikstad fant lokale hverdagshelter lagde de en begrunnelse for utvelgelsen. Les hva frivilligsentralene skrev i magasinet «Frivillig» nedenfor.

Noen høres, mens andre går stille i dørene. Noen virker hver dag, mens andre stiller opp når det trengs. Noen ser tilbake på livet, mens andre fremdeles sitter på skolebenken. De er mennesker som gjør noe for andre.

Det de får igjen er gleden av å glede.

Når verdenshistorien skal skrives ofres de ikke med et komma, for de har ikke oppdaget ukjent land. De kan ikke skilte med å ha holdt en Nobeltale, og de har heller ikke kommet hjem fra OL med gull rundt halsen.

Men de er våre helter: Hverdagshelter.

Hverdagshelter er rundt oss hele tiden. De er engasjert i aktiviteter for barn. De klipper plenen til noen som ikke mestrer det selv. De stikker innom mennesker som sitter mye alene. De følger hjelpetrengende til lege. De hjelper andres barn med lekser. De lærer innvandrere norsk. Listen er lang, og ingen kan tallfeste innsatsen.

Men den er stor.

Vi ba noen lokalsamfunnsutvalg om hjelp til å sende oss en kortfattet beskrivelse av et enkeltmenneske i nærmiljøet de opplevde som en hverdagshelt. Andre fant vi selv. Mange lokalsamfunn meldte tilbake at de behøvde en hel side for å beskrive det gode arbeidet de gjorde. Andre synes det var vanskelig å bare velge ut én person. Sammen har vi lykkes med å finne et knippe hederspersoner som vi synes er gode symboler på det viktige frivillige arbeidet i lokalsamfunnene – og som dekker ulike deler av kommunen vår.

En ting er sikkert. Uten disse, og deres mange likemenn – og kvinner, hadde ikke Fredrikstad vært et så godt sted å bo i. På de neste sidene presenteres hver og en av dem.

Sammen med Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har vi overrakt hverdagsheltene et diplom og en gave som takk for mangeårig innsats. Det rettferdiggjør ikke innsatsen, men det er i det minste en anerkjennelse. Og den uttrykker at det er noen som har sett dere.

Til de mange andre som også hadde fortjent diplom, men som ikke er valgt ut som symboler:
Vær trygg på at noen har sett dere også.

På vegne av alle Fredrikstads innbyggere, vil vi takke dere for den uvurderlige jobben dere hele tiden gjør.

Frivilligsentralene i Fredrikstad