Bytter navn til Østfoldhelsa

I 2006 vant Folkehelseprogrammet kommunikasjonsprisen i Østfold. Nå bytter Folkehelseprogrammet navn til Østfoldhelsa, og lanserer samtidig nye nettsider.

– Den viktigste forklaringen til at vi bytter navn er at andre fylker også kaller seg for ”Folkehelseprogrammet”. Folkehelsearbeidet i Østfold har vært svært vellykket, og nasjonale myndigheter bestemte derfor i 2004 at det skulle bygges opp et tilsvarende arbeid i resten av landet. Det vi ikke visste den gang var at nesten samtlige fylker samtidig ville kopiere vårt navn, sier konstituert leder av Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien.

Partnerne enig i navnebyttet
Navneskiftet er blitt til etter grundige overveielser og etter rådføring med alle aktørene i Østfold som deltar i folkehelsesatsningen.

– Østfoldhelsa er et samarbeid mellom en rekke frivillige og offentlige aktører i Østfold. 15 av 18 kommuner deltar, bare Rygge, Råde og Hvaler står utenfor, sier Rognlien.

I tillegg medvirker Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold HF, Fylkesmannen i Østfold, frivillighetssentralene – og en rekke frivillige organisasjoner. Østfold fylkeskommune koordinerer og leder arbeidet. Det har resultert i at fylkeskommunen – som den eneste regionen i Europa – er tatt opp i Verdens Helseorganisasjon sitt prestisjefulle nettverk av ”Healthy Cities”, sammen med byer som for eksempel Barcelona, Milano, Wien og Istanbul.

– De siste årene har vi hatt en voldsom mediedekning med flere tusen medieoppslag. Dette har vi fått til fordi alle partnerne som deltar i samarbeidet har jobbet for å sette folkehelsesaken på dagsorden i mediene. Til tross for dette ser vi at flere fortsatt kaller oss for ”folkehelseprosjektet”, som var vårt navn frem til 2001. Vi mener at navnet ”Østfoldhelsa” har potensielt større gjennomslagskraft og er lettere å huske. På sikt vil vi tjene på å bytte navn, mener Rognlien.

Overbeviste stortingspolitikerne
Tidligere i år møtte Østfoldhelsa kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Utfallet av dette møtet ble at de nye regionene skal få et større ansvar for folkehelsearbeidet i Norge.

– Dermed er det naturlig for oss å endre navn for vi er ikke lenger et program. Folkehelsearbeid er i ferd med å bli en langsiktig satsning i Norge, sier Rognlien.

I møtet med stortingspolitikerne formidlet Østfoldhelsa klart og utvetydig at skal vi lykkes med å løse helseproblemene i Norge er vi nødt til å satse på forebyggende arbeid.