Ber om folkehelsemilliard

Landets fylkesordførere har bedt helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen om én milliard kroner til forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene.

Fylkesordførerne overleverte før påske et notat til statssekretær Rigmor Aasrud, stilet til statsråden.

– Skal man lykkes med å få vitalisert det lokale folkehelsearbeidet, må det et økonomisk løft til. Fylkeskommunene er derfor av den oppfatning at minimum en prosent av den rammen som er avsatt til helseforetakene bør brukes på folkehelsearbeid i kommunene, for tiden ca. 1 milliard kroner. Folkehelsemilliarden må kanaliseres som friske midler gjennom de regionale folkehelsepartnerskapene.. Dette er ingen utgift, men en investering!, sier fylkesordførerne Ole Haabeth (Østfold) og Nils R. Sandal (Sogn og Fjordane) i en pressemelding på vegne av fylkesordførerkollegiet.

Evalueringer av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i fylkene viser at det er i ferd med å få en posisjon lokalt og regionalt, men at svært begrensede økonomiske rammer svekker muligheten for å oppnå betydningsfulle resultater. Evalueringen er foretatt på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Samfunnsøkonomisk er det mye å spare ved å jobbe for færre syke og færre skadde. Det er dyrt å vente til skaden oppstår, for så å bruke store summer på å reparere. Norge bør ta mål av seg til å bli verdensledende innen arbeidet med å skape god helse og utjevne helseforskjeller, som også samfunnsøkonomisk vil være et viktig konkurransefortrinn overfor andre land. Et viktig grep handler om et godt forebyggende og helsefremmende arbeid som ikke bare er forankret i helsetjenesten, men som utøves på alle nivåer og i forhold til alle faktorer som påvirker helsa. Mye av arbeidet må gjøres lokalt, men da må kommunene få ressurser de ikke har i dag. Derfor går fylkesordførerne nå ut og ber om penger på vegne av kommunene, sier kollegiet.

Last ned notatet fra fylkesordførerne