En halv million til fysisk aktivitet

Frivillige organisasjoner kan også i år søke Østfoldhelsa om 500 000 kroner til tiltak for å øke fysisk aktivitet i befolkningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med Stortinget satt fysisk aktivitet på dagsorden. I 2004 ble det derfor etablert en tilskuddsordning rettet mot frivillige organisasjoner som jobbet med dette feltet. Fra 2005 fikk fylkene selv anledning til å fordele midlene gjennom de regionale folkehelse-partnerskapene.

I 2006 var overføringen på 315 000, i 2007 og 2008 ble det bevilget 500 000 kroner. Det samme beløpet skal tildeles i år.
Den endelige fordelingen av pengene vil bli bestemt av styret i Østfoldhelsa. Midlene må brukes opp i løpet av inneværende år.

Fra Helsedirektoratet er det bestemt at midlene skal gå til å igangsette eller videreutvikle samarbeid om såkalte lavterskelaktiviteter med frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. Målgruppen er de som er for lite fysisk aktive og de som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene.

Hensikten med ordningen er å stimulere til utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud. Spørsmål om ordningen kan rettes til Østfoldhelsa ved Trine Falstad, tlf: 69 11 74 58 eller epost: trifal@ostfold-f.kommune.no.

NB! Søknadsfrist 1. mars