Demonstrerte sikkerhet for eldre

Ergoterapeut Solgunn Johansen presenterte nylig hoftetruse for eldre i forbindelse med Eldres Sikkerhetsuke i Fredrikstad. Og selv om flere viste interesse, var ikke alle like motiverte for den såkalte ?Hernes-trusa?. ? Jeg er godt nok polstret fra før, fastslo en av damene bestemt.

Da Holmen Eldresenter inviterte til
informasjonsmøte om brann og sikkerhet i hjemmet dukket så mange som 30
personer opp. Her fikk de blant annet se hvordan de kan montere håndtak
i dusjen for å unngå å falle. De ble vist stearinlys som stopper å
brenne før flammen når lysmansjetten, og det ble demonstrert
røykvarsler med batteriboks på veggen. Hensikten med dette var å unngå
at eldre må klatre opp på stoler for bytte batterier i takhøyde.

Men
demonstrasjon av sikkerhetsartikler var bare et av flere tiltak som
gikk av stabelen under Eldres Sikkerhetsuke. Arrangementet besto av mer
enn 20 aktiviteter, deriblant seniordans og opplæring om sunt kosthold
for eldre.

– Blant annet var det veldig populært når vi hadde
lagt opp til å spille boccia og å kaste på stikka. Hensikten var å vise
hvordan enkle aktiviteter i hverdagen faktisk kan ha en positiv
helseeffekt. På denne måten oppnådde vi at innbyggerne våre møttes og
knyttet vennskap, samtidig som de fikk bevegd litt på seg, sier
folkehelsekoordinator Line Angeloff i Fredrikstad.

Men også stavgang var en post på programmet som vakte interesse.


Sentrum Frivillighetssentral har med støtte av Folkehelseprogrammet
igangsatt en egen stavgang-gruppe. Oppstarten fant sted på Glemmen Bo-
og Servicesenter som en del av sikkerhetsuka. Her fikk deltagerne
opplæring i stavteknikk av Østfold Mosjons- og bedriftsidrettskrets og
av en av kommunens kiropraktorer, forteller Angeloff.

Dette var
første gang det ble arrangert en egen sikkerhetsuke for eldre i
Fredrikstad. Mye tyder imidlertid på at tiltaket vil bli en årlig
foreteelse. Både frivillige og offentlige krefter bidro i planleggingen
og gjennomføringen, og stemningen så langt tyder på at det er vilje til
å gjenta initiativet.

– Vår utfordring til neste år blir å dra
med oss flere eldre i Fredrikstad. Denne gang klarte vi å aktivisere de
som allerede var tilknyttet eldesentre og omsorgsboliger. Det var
vanskeligere å engasjere andre eldre i byen. Det blir en utfordring til
neste år, sier Angeloff ? som ikke kan få fullrost de frivillige
kreftene nok.

– Det er mange som har hatt æren for et slikt
arrangement, både av frivillige organisasjoner og
frivillighetssentraler. Vi har vært helt avhengig av den hjelpen disse
har gitt oss for å kunne gjennomføre uka, sier Angeloff.