Bli med på Østfold rundt

Sammen med Fredriksstad Blad, Moss Avis og NRK Østfold drar Østfoldhelsa i gang en kampanje for å få Østfoldinger i mer fysisk aktivitet.  

–Vi starter 8. september og konkurransen varer i seks uker. Deltagerne skal ha på seg en skritteller hele dagen og måle hvor langt de går. Klarer de 10.000 skritt om dagen vil de i løpet av 6 uker ha gått ”Østfold rundt”, totalt 28 mil, sier nestleder i Østfoldhelsa Linda Karlsen Duffy.

Hun skal selv delta på konkurransen, og vil arbeide for å mobilisere andre politikerkollegaer i Østfold.

–Nå har vi i flere år argumentert for befolkningen må mosjonere mer, og da må vi politikere gå foran med et godt eksempel, smiler hun.

Konkurransen fungerer slik at man melder seg på gjennom nettsidene til en av de 3 nevnte mediene. Hver dag må deltagerne lese av hvor mange skritt man har gått, og da kan man konkurrere mot både venner, kollegaer og lignende. Det vil også bli laget konkurranser mellom byene i Østfold De som blir med er dessuten nødt til å utgjøre et lag, som må bestå av mellom to og åtte deltagere.

Viktig for helsa
Karlsen håper ikke minst at mange barn og unge blir med på konkurransen. Hun peker på at dette kan være en fin måte for familien å gjøre noe i fellesskap.

–Da vi gjennomførte den store ungdomsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” for to år siden, så vi særlig at svært mange jenter i ungdomsskolen hadde symptomer på angst og depresjon. Så mye som en tredjedel rapporterte om dette. Mer fysisk aktivitet er et veldig viktig grep som kan hjelpe mot dette, særlig i forhold til mildere depresjoner og trøtthetssyndrom. Den samme undersøkelsen viser også at ungdommen har søvnproblemer og er i for liten fysisk aktivitet. Trolig har dette sammenheng med hverandre, hvis kroppen ikke får nok mosjon så øker sannsynligheten for søvnproblemer og milde depresjoner, sier Karlsen.

Hun håper at prosjektet kan bidra til å gjøre fysisk aktivitet morsomt – også for de som vanligvis gruer seg til å trimme.

Her er jo meningen at man skal delta på et lag. Da er det viktig at folk støtter og oppmuntrer hverandre. Om man ikke klarer å gå 10.000 skritt hver dag, så vil 5.000 skritt for mange være kjempebra. Det viktigste er at man føler at en går mer enn hva man vanligvis gjør. Og husk, all aktivitet vil bli målt bare man er flink til å ta på seg skrittelleren. Og for annen type aktivitet som skrittelleren ikke kan måle, for eksempel sykling, vil vi lage systemer hvor det er lov å regne om den slags i skritt, forteller Karlsen Duffy.