Blant de beste innen tobakksforebygging

Samtidig som tall fra Sosial- og helsedirektoratet viser at tiende klasser i Østfold er blant de beste i landet på tobakksforebyggende arbeid, blir skolene oppfordret til å bli enda bedre.

Les omtale i Smaalenenes Avis

?
Sosial- og helsedirektoratet inviterer i disse dager skolene til å være
med på det tobakksforebyggende programmet VÆR røykFRI. Dette har høstet
veldig gode resultater. Sammen med Folkehelseprogrammet i Østfold har
vi derfor skrevet et brev til alle ungdomsskolene i fylket, der vi
oppmoder dem innstendig til å melde seg på, sier utdanningsdirektør hos
Fylkesmannen i Østfold, Ragnhild Stai Amundsen.

Tallene fra
Sosial- og helsedirektoratet viser at hele 72 % av alle tiende
klassinger i Østfold følger det anerkjente tobakksforebyggende
programmet VÆR røykFRI. Kun tre andre fylker i landet har bedre
oppslutning, og utdanningsdirektøren er imponert over den innsatsen som
ungdomsskolene i fylket gjør.

– Østfoldskolene gjør en
kjempejobb. VÆR røykFRI-programmet er kjent for å gi veldig gode
resultater og derfor er det gledelig å se at cirka tre av fire
ungdomsskoler følger opplegget. Nå har vi, sammen med
Folkehelseprogrammet i Østfold, anbefalt alle skolene å følge dette
programmet, sier Ragnhild Stai Amundsen.

VÆR røykFRI er et
tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen. Det er
treårig og gjennomføres av lærerene. Nesten 110.000 elever i 4 500
klasser gjennomfører VÆR røykFRI hvert år. Elevene forplikter seg til å
inngå røykfri-kontrakter som de underskriver sammen med foreldrene
sine. Programmet er gratis å ta i bruk for skolene, og lærerne får
opplæring gjennom egne kurs.

– Det viser seg at dette programmet
gir best resultater der hvor skolene har sendt lærerne sine på kurs. Vi
håper derfor at ungdomsskolene i Østfold har anledning til å sende alle
klassestyrerne sine på disse kursene. Dette er et godt hjelpemiddel i
det tobakksforebyggende arbeidet, sier Ragnhild Stai Amundsen.


Skolene er kanskje den viktigste aktøren i det tobakksforebyggende
arbeidet. Det skyldes at skolen er den vanligste arenaen for
røykedebut. I tillegg opplever mange elever det som vanskelig å slutte,
fordi de har mange venner som røyker i skoletiden. Når ungdom i tillegg
tilbringer cirka en fjerdedel av døgnet på skolen er det naturlig å
arbeide tobakksforebyggende der hvor målgruppen befinner seg. Dette er
bakgrunnen for at vi nå gjør en ekstra innsats for å få med flere
skoler på dette opplegget. Vi har som målsetting å involvere 90% av de
nye 8. klassene i VÆR røykFRI-programmet i løpet av en toårs-periode,
sier Ragnhild Stai Amundsen.