Bilder fra «Folkehelsedagen 2005»

Folkehelsedagen er festdagen for folkehelsearbeidet i Østfold, og 2. mai ble arrangementet avviklet i Marker. Se bilder nedenfor:

img42ca634d84b79.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelsedagen går hvert år på rundtur i
kommunene i Folkehelseprogrammet, og denne gang sto Marker som
arrangør. Ordfører i Marker, Stein Erik Lauvås, ønsket velkommen til
kommunen. 

img42ca63e519258.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som i 2004 åpnet fylkesvaraordfører Svein Christoffersen også Folkehelsedagen 2005. Årets tema var ?eldres helse?.

img42ca642464fb2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tyttebærbygda Svinndal blomstrer kreativiteten!
Leder av Bygdesentralen Jorunn Tinglum (til høyre) og en av de
frivillige hjelperne, Helga Kolseth, fortalte om hvordan
nærmiljøarbeidet i Svinndal involverer de eldre. Her er damene utkledd
som tyttebær.

img42ca63bbd76df.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arrangementer:
Bilder fra "Folkehelsedagen 2005"

Folkehelsedagen
er festdagen for folkehelsearbeidet i Østfold, og 2. mai ble
arrangementet avviklet i Marker. Se bilder nedenfor:

Folkehelsedagen
går hvert år på rundtur i kommunene i Folkehelseprogrammet, og denne
gang sto Marker som arrangør. Ordfører i Marker, Stein Erik Lauvås,
ønsket velkommen til kommunen.

Som i 2004 åpnet fylkesvaraordfører Svein Christoffersen også Folkehelsedagen 2005. Årets tema var ?eldres helse?.

I
tyttebærbygda Svinndal blomstrer kreativiteten! Leder av Bygdesentralen
Jorunn Tinglum (til høyre) og en av de frivillige hjelperne, Helga
Kolseth, fortalte om hvordan nærmiljøarbeidet i Svinndal involverer de
eldre. Her er damene utkledd som tyttebær.

Tidligere
stortingsrepresentant Gunnar Skaug har ikke gitt seg med politikken og
sitter nå som leder av helse- og sosialutvalget i Moss kommune. Han er
også opptatt av folkehelsearbeid og poengterte at eldre må sees på som
en ressurs i lokalsamfunnene.

 

 

img42ca63f8bce26.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østfolds Mosjons- og Bedriftsidrettskrets, ved Anne-Marie Iversen, hadde tatt på seg oppdraget med å få publikum i aktivitet.

img42ca64099ab09.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøy og tøy: En folkehelsedag må holde forsamlingen i aktivitet! img42ca631a86c8a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leder av Folkehelseprogrammet, Arvid Wangberg, orienterte om folkehelsearbeidet i Østfold og undersøkelsen ?Østfoldhelsa 2004?.

img42ca632d69dcb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leder av Folkehelseprogrammet, Arvid Wangberg, orienterte om folkehelsearbeidet i Østfold og undersøkelsen ?Østfoldhelsa 2004?.img42ca633cd4fcf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal humorist på nasjonalt nivå: Tidligere fylkesordfører Oddvar Olsen fikk frem de store latterbrølene.
 

img42ca635f4eb5e.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stor stemning da Oddvar Olsen fortalte historier fra Østfold.

 img42ca63a1aba13.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Styreleder i Folkehelseprogrammet, Bente Holm Sælid, var konferansier under Folkehelsedagen 2005.

img42ca63d3d03f7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Østfold Idrettskrets demonstrerte stavgang for
konferansedeltagerne. Her er det daglig leder på Bygdesentralen i
Aremark, Kathrine Thallis Rognstad, som får veiledning av Oddvar
Johansen.
 

 

 

img42ca630798403.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelsekoordinator i Fredrikstad, Line Angeloff, viste hvordan Fredrikstad kommune arbeider med skade- og ulykkesforebygging.