Ber om fem millioner til Helsekilden

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet besøkte nylig Helsekilden i Sarpsborg. Da hun dro, fikk hun med seg en søknad om fem millioner i årlig støtte over statsbudsjettet.

Statssekretæren var i Sarpsborg for å ta det unike opplegget ved Helsekilden i nærmere øyesyn, og for å bli orientert om det helsefremmende arbeidet som gjøres i forhold til barn og unge. Østfoldhelsa, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune mener erfaringene fra Østfold og den unike opplevelsespedagogikken som benyttes, kan komme hele landet til gode.

– Å komme med på statsbudsjettet vil kunne bety mye i forhold til å oppnå status som nasjonalt ressurssenter. Vi mener vi har mye som med hell kan benyttes i andre fylker også. Opplevelsespedagogikken er et viktig supplement til den tradisjonelle undervisningen i folkehelse, og kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge. Den kunnskapsbaserte tilnærmingen er viktig, og satsingen på denne er også i tråd med regjeringens folkehelsemål. Derfor har jeg god tro på at denne søknaden vil bli godt mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet, sier styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund.

•    Helsekilden er landets eneste helsepedagogiske opplevelsessenter
•    Ved læring gjennom lek vil man tidlig i livsløpet kunne etablere gode vaner hos befolkningen. Forebygging tidlig i livet er langt rimeligere enn reparasjoner senere.
•    Barn og unge får ”riktig” kunnskap om kropp, kosthold og sosial interaksjon, og med det bedre forutsetninger for et rikt liv.
•    Helsekilden er blitt til gjennom regional og lokal innsats. Det er viktig at Helsekilden skal bidra til å nå statlige folkehelseformål og bygge på sentral kompetanse, men dette må tilpasses regionale/ lokale behov og utfordringer.
•    Ved at Østfold blir testområde for metoder, kvalitetssikret og evaluert gjennom systematisk forskning, vil den foreslåtte videreutviklingen av Helsekilden bli et positivt bidrag til folkehelsearbeidet i fylket. Dette vil kunne medføre at langt flere målgrupper får undervisning.
•    Helsekildens arbeid kan bidra til utjevning av helseforskjeller der nasjonal helseinformasjon har hatt en tendens til å virke forsterkende framfor utjevnende.
•    Helsekilden er tenkt som en del av det framtidige Science Center Østfold

•    Om Helsekilden: Etablert som Interreg-prosjekt av Østfold fylkeskommune i 2003. Overtatt av Sarpsborg kommune i 2005. Mottar 700.000 kroner fra fylkeskommunen årlig for at senteret skal bidra til å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet i skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.