Beintøft

Ønsker du at skolen i ditt nærmiljø skal bli flinkere til å få elever til å gå til skolen? I disse dager er det mulig å melde på din skole til prosjektet «Beintøft» som fokuserer nettopp på dette.

Beintøft – gå til skolen i Østfold er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og Grønn Hverdag om å fremme «gå til skolen-arbeidet» i fylkets barneskoler gjennom kampanjer høst og vår. Prosjektet går over de tre årene  2011, 2012 og 2013, og er en videreføring og videreutvikling av det tidligere «Klar ferdig gå til skolen» -prosjektet (2009-2011).
Å få flere til å gå eller sykle til skolen gir store gevinster for:

  • Helse: Daglig mosjon og fysisk aktivitet gir barna bedre helse.
  • Miljø: Mindre bilkjøring til og fra skolen begrenser utslipp som er skadelige for helse og klima.
  • Trafikksikkerhet: Færre biler gir økt trafikksikkerhet langs skoleveien.
  • Læring: Fysisk aktivitet og mosjon gir bedre konsentrasjon, læring og trivsel i klasserommet.

I alt deltok 22 barneskoler i Østfold i vårens kampanje, som gikk over 8 uker, fra 10.
april til 1. juni 2012
Blant skolene som deltok ble det kåret vinnere med høyest antall gående i
kampanjeperioden:Beste skole ble Åvangen skole i Moss med 94,3 % gående/syklende.

  • Beste klasse, årstrinn 1-2 ble klasse 2A, Grålum skole i Sarpsborg med 98,4 % gående/syklende.
  • Beste klasse, årstrinn 3-4 ble 4. årstrinn, Åvangen skole i Moss med 100 % gående/syklende.
  •  Beste klasse årstrinn 5-7 ble klasse 6B, Ambjørnrød skole i Fredrikstad med 99,7 % gående/syklende.

Vinnerskolen og vinnerklassene fikk 5 000 kroner hver og diplom.
Ved utdelingen holdt styreleder for Østfoldhelsa, Inger- Christin Torp og leder av samferdsel, miljø og klimakomiteen Olav Moe gratulasjonstaler og delte ut premier og diplom. Prosjektleder fra Grønn Hverdag, Øyvind E. Hansen holdt «Beintøft-appell».
Det betyr mye for vår skole at vi har elever som er flinke til å gå og sykle på skolen. Dette gjør at det blir bedre trafikksikkerhet rundt skolens område, og at miljøet blir bedre. Prisen i seg selv gir inspirasjon til elever og lærere ved skolen, sa lærer Anne Magnussøn ved Åvangen skole, Moss
Inger- Christin Torp var svært imponert over resultatene av kampanjen, og da spesielt over 3-4 klassetrinn ved Åvangen skole i Moss, hvor alle i klassen gikk eller syklet til skolen.