Arbeidsledige strømmer til treningstilbud

Siden oktober 2008 har antallet helt arbeidsledige i Østfold økt fra vel 1700 personer til over 4000. Gjennom prosjektet Aktiv på dagtid sørger Østfold Idrettskrets for at hverdagen til de arbeidsledige skal bli lettere å bære. -  Folk simpelthen strømmer til, sier prosjektleder Andre Hansen.

Les VGs artikkel om Aktiv på dagtid (pdf)

I samarbeid med NAV, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa og kommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad har Østfold Idrettskrets startet opp et aktivitetstilbudstilbud rettet mot de som av ulike årsaker ikke er aktive i arbeidslivet.

–    Med den økende arbeidsledigheten er dette tøffe tider for mange. Derfor er det viktig at både arbeidsledige og arbeidsgivere er klar over at vi har et tilbud som kommer lavkonjunkturen i møte. Det er viktig at de som ikke er i jobb ikke sitter hjemme og blir motløse. Hos oss på Aktiv på Dagtid kan vi tilby et sunt og morsomt miljø med andre som er i samme situasjon. Et av målene våre er også å få sykmeldte tilbake i jobb, sier prosjektleder André Hansen i Østfold Idrettskrets.  

Tilbudet har på kort tid blitt veldig populært. Siden oppstarten i november 2007 har det strømmet på til de ulike treningsaktivitetene i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Rakkestad.

–       Pågangen til aktivitetene har økt markant, allerede i 2009 har nærmere 900 personer kjøpt treningskort til aktivitetene til Aktiv på Dagtid. Sammenlignet med 2008 som var det første året med aktivitet, deltok 610 personer, og vi er kun halvveis i året, sier André Hansen.
 
Målgruppen for Aktiv på Dagtid er de mellom 18 og 67 år som av ulike årsaker står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. For å kunne benytte tilbudet, må man være mottaker av enten sykepenger, attførings- eller rehabiliteringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte.

Et verktøy for arbeidsgivere
Det koster normalt bare 200 kroner i året å bruke treningstilbudene. Ansatte i IA-virksomheter (Inkluderende Arbeidsliv) kan imidlertid få treningsavgiften dekket, gjennom et tilretteleggingstilskudd fra NAV. Det er en ytelse som skal stimulere arbeidsgivere til å tilrettelegge arbeidet, slik at den ansatte kan jobbe på tross av helseproblemer.

–    Gjennom Aktiv på Dagtid bidrar Østfold Idrettskrets til at personer som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli sykmeldt, mulighet til daglig og allsidig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet blir både et ledd i menneskers egen selvhjelpsprosess og et verktøy for virksometens HMS arbeid, sier André Hansen.

Ufrivillig tap av lønnet arbeid har vist seg å medføre en helserisiko. Arbeidsledighet over lengre tid representerer først og fremst en sammensatt psykososial belastning, som følge av at det sosiale nettverket svekkes og at identitetsfølelsen og selvrespekten trues. Også de økonomiske følgene av arbeidsledighet har betydning, da de øker risikoen for stress.

–   Aktiv på Dagtid setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet. Dette ser vi i Østfold Idrettskrets på som en viktig samfunnsoppgave, sier Hansen.

De hyppigste helseproblemene hos arbeidsledige er psykiske problemer som depresjon og angst, men risikoen for somatiske sykdommer er også økt. Arbeidsledige har høyere forbruk av helsetjenester, legemidler og rusmidler enn andre, og som gruppe har arbeidsledige økt dødsrisiko.