850 sykehusansatte har handlet sykler

Sykehuset Østfold bør fremstå som et godt eksempel i folkehelsearbeidet. Faktisk synes jeg at alt helsepersonell bør fremstå som forbilder for resten av befolkningen. Det sier hovedvernombud Tommy Johansen på Sykehuset Østfold. Nå har han sørget for at 850 sykehusansatte møter våren fra sykkelsetet.

Hør innslag på Radio Fredrikstad

Med støtte av Folkehelseprogrammet i Østfold har 43-åringen organisert en lukrativ avtale med en av byens sportsforretninger. Nå får de sykehusansatte muligheten til å kjøpe svært rimelige sykler gjennom et lønnstrekk på et år. De ansatte har kunnet velge blant en del ulike modeller, og i fjor benyttet 587 personer seg av tilbudet. I år har 270 personer i den samme målgruppen slått til. Sykehuset har totalt 4700 fast ansatte.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at så mange har benyttet seg av tilbudet, og vi ser resultatet i praksis så snart veiene blir bare. En rekke personer har nå begynt å sykle til jobben. Dette har også medført mye mindre biltrafikk i sykehusområdet og lettet presset på parkeringsplassene, sier Johansen.

Sykehuset Østfold HF er medlem i Norsk nettverk av helsefremmende sykehus.

– Dette nettverket er en del av Verdens helseorganisasjon sitt nettverk. Som medlem her er vi opptatt av å flytte fokus fra sykdomsbehandling til helsebringende tiltak. Vi ønsker derfor å jobbe helsefremmende overfor pasienter, pårørende, ansatte og befolkningen i sin helhet. Sykkelprosjektet er bare et av flere tiltak som sykehuset har igangsatt i denne forbindelse, sier Johansen.

Med tre gangers deltagelse i Den store styrkeprøven – sykkelrittet som går fra Trondheim til Oslo – var det kanskje naturlig at det var Tommy Johansen som tok initiativ til sykkelprosjektet på sykehuset.

– Det er moro å kunne bidra med noe positivt overfor de ansatte. Som hovedvernombud er jo ikke alle arbeidsoppgaver av like positiv karakter, og derfor er det gledelig at tilbakemeldingene fra de ansatte har vært så positive. Vi tar sikte på å fortsette med dette så lenge interessen er til stede blant de ansatte, fastslår Johansen.