6 millioner til «Helsefremmende lokalsamfunn»

Helsedirektoratet har gitt fire millioner kroner til folkehelsearbeidet i fylket, og signalisert ytterligere to millioner i 2017.

Midlene skal fordeles på kommunene Fredrikstad, Marker, Sarpsborg, Trøgstad og Østfold fylkeskommune. De fikk innvilget sin søknad om støtte til det toårige prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn». Arbeidet vil bli ledet av partnerskapet Østfoldhelsa.

Kommunene skal i prosjektet velge ut nærmiljøtiltak, der de involverer befolkningen i planleggingen. De skal samle inn den kunnskapen som innbyggerne besitter om positive og negative faktorer i sine nærmiljøer og bruke dette i videreutviklingen av lokalsamfunnene.

Den totale rammen for prosjektet vil i Østfold være på 12 millioner kroner.

Prosjektets formål er å skape bærekraftige nærmiljøer som reduserer sosiale ulikheter i helse. De temaene som det skal jobbes med vil i hovedsak handle om frivillighet, integrering, psykisk helse og helsefremmende arenaer

Dette er noen av delprosjektene som kommunene skal jobbe med:

  • Prosjekt «Se meg»: Innsats i Marker for å styrke ungdoms psykiske helse med hjelp av Ungdommens kulturhus.
  • Områdeutvikling av utvalgte bydeler i Sarpsborg og Fredrikstad med levekårsutfordringer.
  • Utvikle samarbeidsarenaer med frivilligheten i Trøgstad hvor man sammen jobber med folkehelseutfordringene i kommunen
  • Evaluere helsekonsekvenser av arbeidet med deltagende budsjett på Trosvik torg i Fredrikstad
  • Lage lokale helseoversikter, som skal brukes i kommuneplanleggingen og som også skal vise hvilke ressurser som lokalbefolkningen mener kommunen har.

Også Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold er deltagere i prosjektet.

Les mediomtale her: