46 søkere til Helsekilden i Østfold

Det er stor interesse for engasjementet i Helsekilden. - Vi har mottatt 46 søkere, hvorav 41 er kvinner, sier personalkonsulent Pia Silvik i Østfold fylkeskommune.

Folkehelseprogrammet i Østfold
fylkeskommune lyste nylig ut stillingen som
helsepedagog/prosjektmedarbeider i Helsekilden. Intervjuene skal
foretas innen 11. mars, og innstillingen er ventet å foreligge dagen
etter.

– Vi er ute etter en person som har prosjekterfaring,
som har jobbet med barn og unge og som liker å arbeide med drama og
teater. I tillegg må vedkommende ha en evne til å lære bort. Vi har
fått flere søkere som oppfyller disse kravene, sier Silvik.

Helsekilden er et prosjekt som drives av Folkehelseprogrammet.
Målsettingen er å utvikle og etablere et senter som kan tilby en unik
helsepedagogikk. Elevene skal lære ved å oppdage og å oppleve.
Helsekilden skal gi barn, ungdom og voksne kunnskap og opplevelser om
kropp, sjel og miljø som kan bidra til sunne livsstilsvalg. Denne
opplevelsespedagogikken er ment å supplere den tradisjonelle
helseopplæringen som finner sted i skolen i dag. Helsekilden skal være
et frivillig tilbud til grunnskolene i Østfold.

Ideen til
Helsekilden er hentet fra The Health Adventure i Nord Carolina i USA.
Et tilsvarende helseeventyr er bygget opp i Vara i Sverige. Her er
dette blitt en stor suksess, og ventelistene for å besøke senteret er
lange. Tusenvis av elever besøker senteret hvert år. Dette er første
gang et slikt tilbud etableres i Norge.