45.000 østfoldinger involveres

Ytterligere 8000 østfoldinger har de siste ukene mottatt invitasjon til å delta i Østfold Helseprofil 2011.

–I tillegg vil cirka 800 personer i Sarpsborg og Fredrikstad bli invitert til å fylle ut spørreskjemaet på Internett, for å styrke utvalget i de to byene spesielt. Det sier forskningsleder i TNS Gallup, Ole Fredrik Ugland som er ansvarlig for datainnsamlingen i prosjektet.

Dermed har i alt cirka 45.000 østfoldinger fått tilbud om å delta i den omfattende undersøkelsen. Høy deltakelse er viktig for at alle synspunkter i befolkningen skal bli representert og for resultatenes presisjon. Alle oppfordres til å delta– uansett helsetilstand og nærmiljøsituasjon i dag.

Resultatene skal kommuner og fylkeskommunen bruke til å bli bedre på forebyggende og helsefremmende arbeid.

–I tillegg vil cirka 800 personer i Sarpsborg og Fredrikstad bli oppringt for telefonintervjuer. Det sier forskningsleder i TNS Gallup, Ole Fredrik Ugland som er ansvarlig for datainnsamlingen i prosjektet.

For mer informasjon om undersøkelsen, les her:

Spør 37.000 østfoldinger om helse

Ordførerne ber flere om å svare