2 millioner til skolefrukt i 2008

Fylkeskommunens store kostholdssatsning på videregående skoler utvides! Fylkespolitikerne har vedtatt å bevilge 1,5 millioner kroner ekstra til arbeidet. Fra før var det satt av 500 000 kroner. 

Østfold fylkeskommune har vakt nasjonal oppmerksomhet  med sin kostholdssatsning. Ingen andre fylker kan vise til en tilsvarende satsning på videregående skoler.

Siden september i fjor har elevene ved fire videregående skoler i Østfold fått gratis frukt og grønt på skolen hver eneste dag. Tre andre skoler har samtidig forsøkt ut en ordning med subsidiert skolefrokost. Erfaringene fra prøveprosjektet så langt er så positive at fylkeskommunen ønsker å opprettholde ordningen.

Unikt tilbud
Bakgrunnen for prøveprosjektet var et politisk ønske om å bedre kostholdet på de videregående skolene. Det resulterte i et initiativ fra partnerskapet Østfoldhelsa om å tilby gratis frukt og grønt til alle elever i videregående skoler. Fylkets politikere var positive, men ønsket i tillegg at man skulle prøve ut ordninger med skolefrokost.

Bedre læringsevne
Leder av Opplæring, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp, understreker at satsningen på frukt og grønt ikke bare skyldes et ønske om å bedre helsetilstanden til elevene.

– Vi ønsker også å skape gode holdninger ved å la et sunt kosthold bli en rutine for elevene. Mye tyder på at et sunt kosthold med frukt og grønnsaker bedrer konsentrasjonen og læringsevnen, og tilbakemeldingene fra elevene er veldig positive.

Ordningen er basert på skolenes egne ønsker om å kunne tilby frukt og grønt. Ingen blir tvunget til å være med i en slik ordning. Tre videregående skoler tilbyr også elevene frokost på skolen til kun fem kroner. Også dette har blitt et populært tilbud.

Mange tiltak
– Vi ønsker å være et foregangsfylke, og denne ordningen føyer seg inn i rekken av forebyggende tiltak som fylkeskommunen og Østfoldhelsa står bak. Fra før av har vi blant annet bidratt til at samtlige videregående skoler og ungdomsskoler har montert en rekke vannkjølere, som har redusert brusdrikkingen, legger hun til.

Foreløpig er ordningen et prøveprosjekt. Når det blir evaluert til våren, skal fylkets politikere ta stilling til om kostholdssatsningen skal utvides ytterligere.

Skoler som satser på skolefrokost: Glemmen, Malakoff og Askim VGS
Skoler som satser på frukt og grønt: Mysen, Frederik II, Borg og Kalnes VGS