1,6 millioner til skolefrukt og frokost

Folkehelsearbeidet til Østfold fylkeskommune har resultert i tidenes kostholdssatsning på de videregående skolene. 


Les omtale i Moss Dagblad

Les omtale på hjemmesidene til NRK Østfold

Les omtale i Halden Arbeiderblad

6 000 elever får nå tilbud om gratis skolefrukt eller subsidiert skolefrokost etter at fylkespolitikerne nylig bevilget 1,6 millioner kroner til prosjektet. Ingen andre fylker i Norge kan vise til en tilsvarende kostholdssatsning på de videregående skolene.

– Regjeringen har nylig satt av midler til gratis frukt og grønt på ungdomsskolene i Norge. Vi mener at våre elever er like viktige. Ungdommenes kosthold har en tendens til å bli stadig mer usunn jo lenger opp i tenårene de kommer. Derfor er de potensielle gevinstene i denne aldersgruppen ekstra store, sier leder av opplæring, kultur- og helsekomiteen i fylkeskommunen Inger-Christin Torp (Ap).

I første omgang kjøres satsningen som et forsøksprosjekt, og alle skolene som hadde søkt om tilskuddsmidler får anledning til å være med. Politikernes intensjon er å gjøre dette til en varig ordning fra neste skoleår, men allerede nå får Kalnes, Mysen, Borg og Fredrik II gratis skolefrukt. Malakoff, Glemmen og Askim får på sin side finansiert skolefrokost.

 

– Vi gjør ikke dette bare for å bedre helsetilstanden til elevene. Forskning tyder også på at disse to ordningene vil bedre konsentrasjonen, øke trivselen og føre til bedre karakterer, sier Torp.


Når prosjektet er evaluert våren 2008, skal fylkets politikere ta endelig stilling til om samtlige elever i Østfold skal få glede av tilbudet i skoleåret 2008/2009.


– Østfold har i mange år vært blant de beste i landet på folkehelsearbeid. Dette tiltaket styrker vår status. Vi har store helseutfordringer i Norge, og vi synes at sentrale myndigheter har et for ensidig fokus på sykehusdrift, behandling og pleie og omsorg. Vi mener at det er langt klokere å forebygge slik at folk ikke blir syke. Det vil spare samfunnet for milliarder av kroner, fastslår hun.


Frukt- og frokostordningen vil trolig starte i september. Skolefrokosten må elevene betale for selv. Den vil koste fem kroner, etter at fylkeskommunen har subsidiert ordningen.