14 000 turer på tre måneder

Elevene på Kurland skole i Sarpsborg har tatt skoleveien tilbake. I en periode på tre måneder har elevene fra 1. – 4. klasse gått 14 000 turer!
 

– Vi var bekymret over trafikksituasjonen rundt skolen. Foreldre kjørte barna sine helt frem til skoledøra, og de var en risiko for andre. Ofte hadde de dårlig tid og kom i stor fart, samtidig som de rygget i uoversiktlige situasjoner. I tillegg så vi at barna var i for liten aktivitet, og vi vet jo at det på sikt øker risikoen for blant annet overvekt og livsstilssykdommer. Dette bestemte vi oss for å gjøre noe med, sier Mona Brevik i Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Kurland.

Sarpsborg kommune og Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) har de siste årene satt av en pott til lokale trafikksikkerhetstiltak. Både barnehager og skoler kan søke, og i 2004 er det fordelt i underkant av 100 000 kroner til vel halvparten av byens skoler. Kurland er en av skolene som har fått støtte. Som den eneste skolen valgte de å opprette droppsoner vel en kilometer fra skolen hvor foreldrene slapp av barna sine. I tillegg ble det arrangert forskjellige konkurranser. Den ene medførte at alle elever som gikk mer enn 80 % av dagene tiltaket varte ble belønnet med ”gå-knappen”.

– Dette har ført til en langt bedre situasjon ved Kurland skole. Vi mener at det er blitt færre trafikkfarlige situasjoner, og i tillegg går barna mye mer, sier Brevik.

Nå håper hun at også andre skoler i Østfold tar etter arbeidet som er gjort ved Kurland.

– Vi synes at Foreldrenes Arbeidsutvalg bør engasjere seg på flere skoler. Dette handler om å ta ansvar for barnas sikkerhet og helse, men også for sin egen adferd i trafikken. Til høsten vil vi fortsette med dette arbeidet, og da vil vi dessuten se denne innsatsen i sammenheng med ”Skoleveisuka”. Da vil vi også arbeide for å få flere av de litt eldre skolebarna til å bruke sykkelhjelm, sier Brevik.

Skoleveisuka er et samarbeid mellom blant annet Statens Vegvesen, FTU og Folkehelseprogrammet i Østfold. Kampanjen ble først gjennomført høsten 2003 og var en innsats for å få skolebarna i Østfold til å gå eller sykle til skolen.

– Når vi hørte om det gode arbeidet som ble utført på Kurland valgte vi å sponse tiltaket – selv om de hadde tatt initiativ til dette uavhengig av ”Skoleveisuka”. Den innsatsen som er gjort der er like fullt helt i tråd med hvordan vi tenker. Høsten 2004 vil vi sende ut en ny invitasjon til skolene i Østfold om å delta i ”Skoleveisuka”, og da vil vi løfte frem Kurland skole som et foregangseksempel, sier Jørn Claudius i FTU.

En av hensiktene med ”Skoleveisuka” er å få skolebarn i mer fysisk aktivitet.

– I tillegg vil vi sette fokus på at skoleveien kan være en arena for vennskap, opplevelser og et sosialt fellesskap. Forhåpentligvis lærer elevene å sette pris på den daglige gå- eller sykleturen til skolen. Kanskje vil de fortsette også etter at kampanjeuka er over, sier Claudius.

Skolebarna på Kurland skole har gått 14 000 turer på tre måneder! Her får de premier av Mona Brevik (i midten) og FAU på Kurland.