Navn Stilling Mobil
Inger-Christin Torp Styreleder +47 91 39 00 14
Anni Skipstein Folkehelseanalytiker +47 990 32 524
Ylva K. Lohne Folkehelserådgiver +47 412 40 284
Hege Arnesen Folkehelserådgiver +47 977 73 131
Elsie Brenne Folkehelserådgiver +47 911 13 613
Jan Thyrhaug Folkehelserådgiver +47 901 52 402
Knut-Johan Rognlien Folkehelsesjef +47 954 53 497
Cathrine Rød Gundersen Folkehelserådgiver  +47 909 88 979

Postadresse: Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa – PB 220 – 1702 Sarpsborg.
Besøksadresse: Oscar Pedersensvei 39 – 1721 Sarpsborg

Åpningstider
Vintertid: kl 08.00 – 15.45
Sommertid: kl 08.00 – 15.00 (15.05 – 15.09)