Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommunene i Norge. Profilene blir publiserte i perioden januar – mars.

Her finner du kommuneprofilene.

 

Helseoversikt for kommunene i Østfold finner du her:

Halden

Moss

Sarpsborg

Fredrikstad

Hvaler

Aremark

Marker

Rømskog

Trøgstad

Spydeberg

Askim

Eidsberg

Skiptvet

Rakkestad

Råde

Rygge

Våler

Hobøl