Inkluderende Østfold er en paraply for delprosjekter som skal bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse.

Hensikten med å arbeide for å redusere sosiale ulikheter i helse er å gjøre Østfoldsamfunnet mer bærekraftig. Følgende delprosjekter er igangsatt eller under utvikling:

1. Systematisering av arbeid med sosiale ulikheter i helse
2. Innsats rettet mot arbeidslivet
3. Prosjekt Grytidlig innsats
4. Byutvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse
5. Ung frivillighet og demokratiutvikling
6. Helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Opprinnelig var Inkluderende Østfold et treårig prosjekt på en ramme på cirka 110 millioner kroner. Helse- og omsorgsdepartementet ble søkt om 45 millioner kroner, mens en rekke ulike partnere i Østfold stilte øvrige egenandeler til rådighet. Søknaden besto av tre hovedmål og syv delmål som ble fulgt opp av 30 delprosjekter. Den ble avslått.

Les den opprinnelige søknaden her.

Les politiske saker om prosjektet her:
· Oppstart Inkluderende Østfold, november 2013
· Oppfølging av Inkluderende Østfold, september 2014
· Prolongering av Inkluderende Østfold ut 2018, november 2015

For mer informasjon, kontakt folkehelsesjef Knut-Johan Rognlien