Prosjektet «Grytidlig Innsats» er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune, som leder arbeidet.

Folkehelseinnsats i barnas første leveår er viktig skal man lykkes med å redusere sosiale ulikheter i helse. Prosjektet har fokus på tidlig intervensjon og utjevning av sosiale forskjeller gjennom ekstra hjemmebesøk i spe/småbarnsalder med fokus på foreldrerollen. I tillegg planlegges noen temakvelder for foreldrene, både for å oppnå kontinuitet og jevnt fokus, og for å involvere begge foreldrene – også den som evt.er på jobb på dagtid og ikke er tilstede ved hjemmebesøkene. De to (eller flere hvis rammebetingelsene er tilstede) hjemmebesøkene og temakveldene planlegges i løpet av barnets to første leveår.

Helsesøstrene som gjennomfører hjemmebesøkene vil også ta del i den ordinære oppfølgingen på helsestasjonen Dette vil bidra til at foreldreveiledningsprogrammet inngår som en mer naturlig del av den oppfølgingen som skjer ved helsestasjonen og som tilbys alle foreldre. Helsesøstrene får flere anledninger til å treffe familien og til å tilegne seg kunnskap om evt. utfordringer og ikke minst forventes det at det vil skje en uformell erfarings- og kunnskapsoverføring mellom prosjekthelsesøstrene og andre helsesøstre som arbeider i samme område.

Prosjektet starter opp høsten 2015 og vare i tre år fra da. Prosjektet vil nå anslagsvis 250 barn/familier. Mål: Utjevne sosiale forskjeller, bedre mulighetene for gode foreldre-barn-relasjoner og styrke barnas trivsel og helse på alle plan.

Les prosjektbeskrivelsen her.

Les omtale i Verdens Helseorganisasjon her.

For mer informasjon, kontakt kommuneoverlege i Fredrikstad Alice Moræus.