Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Profilene blir publiserte i perioden januar – mars.

Her finner du helseprofilene for Østfold fra Folkehelseinstituttet