På venteliste for å slutte å røyke

På venteliste for å slutte å røyke

Så langt har 105 østfoldinger fullført røykeavvenningskursene til Folkehelseprogrammet. Aller størst er interessen i Sarpsborg, Fredrikstad og Våler. - Her har pågangen vært så stor at vi har operert med ventelister, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Kom til Østfold for å lære

Dagfinn Høybråten satt lydhør på skolebenken da ordførere og rådmenn i Østfold informerte ministeren om hvordan kommune-Østfold arbeider med folkehelse. Høybråten hadde selv invitert seg til Østfold for å få innspill til stortingsmeldingen om folkehelse som er ventet i løpet av året.

Fylkesordfører etterlyser ni kommuner

Dagfinn Høybråten kom til Østfold for å lære av det han beskrev som det dyktigste folkehelsefylket i Norge. Men fortsatt har ni kommuner i Østfold valgt å ikke bli med på satsningen. - Det er gledelig at så mange kommuner er med på folkehelsesatsningen, men oppslutningen kunne likevel vært enda bedre. Nå må resten av kommunene bli med i Folkehelseprogrammet, fastslår fylkesordfører Arne Øren (Ap).

Gratis folkehelseutdanning i Sverige

Er du interessert i en folkehelseutdanning i Sverige der både overnatting, litteratur og frokost er sponset? I så fall er utdanningen "Helsepromosjon - folkehelse og miljø" noe for deg. Kurset starter på nyåret og Folkehelseprogrammet betaler utgiftene for norske studenter.

Høybråten vil besøke Østfold

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) har bedt om å få besøke Østfold for å lære av folkehelsearbeidet i fylket. Det var i et møte mellom helseministeren og Folkehelseprogrammet at Høybråten kom med den overraskende forespørselen. Helseministeren kommer til Rakkestad den 12. august.

Folkehelseprogrammet skal bedre østfoldingenes helse

For to uker siden, underskrev ti kommuner i Østfold og fylkeskommunen en samarbeidsavtale for å bedre innbyggernes helse. Dette er den mest omfattende folkehelsesatsningen i Norge i sitt slag. 167 000 østfoldinger er nå målgruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak. - Det til tross for at de statlige myndighetene i mange år har nedprioritert folkehelsearbeidet. I disse dager foregår en diskusjon om fylkeskommunens videre fremtid. Et av temaene som debatteres er "det nye fylkets" funksjon som regional utvikler. I mange fylker sliter man for å finne innhold til denne rollen, men i Østfold er regional utvikling noe mer enn et begrep. Kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Fredrikstad, Askim, Eidsberg, Rakkestad, Aremark og Hobøl har sammen med Østfold fylkeskommune blitt enige om å sammen satse på å styrke befolkningens helse gjennom Folkehelseprogrammet. Det vil bli arbeidet for å forebygge skader, fallulykker blant eldre og psykososiale lidelser. Vi vil rette ekstra innsats mot barn og ungdom - både for å bedre kostholdet, men også for å øke den fysiske aktiviteten. Og ikke minst vil vi gjøre det vi kan for å redusere tobakksbruken.

Folkehelseprogrammet planlegger internasjonal undersøkelse

Nå kan vi trolig få vite hvem som er sunnest av nordmannen, svensken og dansken. Folkehelseprogrammet i Østfold ønsker å gjennomføre en skandinavisk helse- og miljøundersøkelse i 2003 for å kartlegge innbyggernes helse og miljøet de lever i. Folkehelseprogrammet er ledende i landet på slike undersøkelser.

Bli røykfri – helt gratis!

Nå kan du få hjelp til å stumpe røyken, og det uten å betale en eneste krone. Som det aller første fylket i landet vil Folkehelseprogrammet i Østfold spandere røykesluttkurs på alle røykere som klarer å slutte.

Millioner å spare på folkehelsearbeid

Hvis alle østfoldinger slutter å røyke, spares 138 millioner kroner i sykehusutgifter. Folkehelseprogrammet i Østfold er blant de ledende i landet på forebyggende og helsefremmende arbeid, og 12. august kommer helseminister Dagfinn Høybråten til Rakkestad for å lære.