Nasjonal ekspert skryter av kommuner i Indre

Skolen som nærmiljøhus – trivselsskapende faktorer for elever og ansatte

I Norge er det et økende fokus på helsefremmende skoler. Innen denne tankegangen er det stort fokus på elevenes sunnhet, fysisk aktivitet og kosthold. Begrepet “nærmiljøhus” stammer derimot fra den amerikanske tilnærmingen ”Whole School Approach” (WSA) som er et mer omfattende begrep. WSA-modellen fokuserer på hvordan skolen som nærmiljøarena kan fremme helse og trivsel for elevene, fremfor et hovedfokus på forebygging av risikofaktorer.

Nye Moss vil bli god på folkehelsearbeid

La det ikke være tvil. Nye Moss kommune skal satse på folkehelse. Ikke bare er de godt i gang med å lage en kommunedelplan om levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv, i tillegg satser de stort på å bygge kompetanse blant sine nye ledere. I forrige uke møttes cirka 50 ledende politikere og administrativ ansatte til frokostmøte for å få mer kunnskap. Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har støttet prosjektet ved hjelp av regionale folkehelsemidler.