Seniortrim, livskvalitet, sosialt samvær, aktiviteter for egenmestring og trygghetsskapende arbeid er sentralt i prosjektet Friske seniorer i Østfold. Dette håper vi skal gi gode helseeffekter for den enkelte og økt fokus på forebygging og samlet reduksjon av fallulykker i kommunene.

Til dette skal det utvikles lokalt partnerskap og samarbeid mellom offentlig sektor og Frivilligsentralene, og Bowls Norge som er en aktivitetsforening.

I Østfold ønsker vi å satse på Seniortrim og friskaktiviteter som gir sunne og trygge seniorer gjennom tilbud innen fysisk aktivitet og sosiale møteplasser som:
• Fremmer helse
• Fører til fellesskap
• Forhindrer fallulykker
• Får fram eldre som ressurspersoner
• Forebygger ulikhet og helseforskjeller

En av innsatsene er livskafeer. Du kan lese mer om dem her.