I mai 2014 ble en budstikke signert av fylkesordførerene i Fyrbodal, Østfold og Follo.

Budskapet i budstikken er at kommunenes transporter skal være fossilfrie innen 2030.

For å støtte kommunene i å gå fra ord til handling er steg to i prosessen nå i gang. I løpet av tre år skal prosjektet «Fossilfri2030» jobbe for å få på plass flere fyllestasjoner for biogass og ladestasjoner for elbiler og sykler slik at vi får bedre fossilfrie alternativer.

Steg tre blir å påvirke befolkningen til å velge fossilfrie alternativer. Prosjektet «Fossilfri2030 – Ja, takk!» jobber for en fossilfri verden.

I Østfold er elsykkel et genialt fremkomstmiddel. Elsykkel blir ofte sett på som et morsomt tilskudd til sykkelfamilien, men faktum er at man ifølge forskning.no sykler dobbelt så mye på en elsykkel som på en vanlig sykkel. En batteridrevet sykkel vil også for mange kunne være en erstatning for bil nummer 2, og et fint fremkomstmiddel til og fra arbeidsplassen.

I tillegg vil man kunne få litt mosjon og frisk luft på kjøpet. Det høres ut som et realt godt tilbud, som både er bra for miljøet og din egen helse.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside, www.fossilfri2030.no, og følg oss på Facebook!