Mer støtte til Halden

For andre året på rad mottok Halden støtte til sitt arbeid med helsefremmende skoler og barnehager.

Også 11 andre kommuner mottok tildelinger da fylkeskommunen delte ut 1,8 millioner kroner.

Hvert år deler Østfold fylkeskommune ut regionale folkehelsemidler til gode tiltak i kommunene i Østfoldhelsa. Halden har utmerket seg ved å arbeide for at alle kommunens skoler og barnehager skal etterleve kriteriesettet i helsefremmende barnehager. Arbeidet går over flere år, og startet opp i 2016. Den gang mottok kommunen 300.000, mens de i år ble tildelt 50.000 kroner mindre.

Gjennom første år har kommunen utvidet prosjektet, slik at alle skoler (12) og kommunale barnehager (6) nå er med. I tillegg deltar én privat barnehage.

Det er satt som mål for tiltaket at minst 50% av skolene og barnehagene etter 2 år skal fylle kriterier for å bli godkjent som helsefremmende virksomheter. Kommunens ambisiøse mål er at alle skoler og barnehager i kommunen skal ha slik godkjenning etter 4 år.

Med hjelp av Sparebankstiftelsen kan også flere kommuner søke om støtte til arbeid med helsefremmende skoler. Les mer om det her.

Foruten 250.000 kroner til Halden, så ble de regionale folkehelsemidlene i 2017 fordelt slik:

 • Våler kommune: Program som fremmer helse og sunt kosthold – for nylig bosatte flyktninger. Tildelt 100.000.
 • Eidsberg kommune: Helsefremmende barnehager. Tildelt kr 150.000.
 • Moss kommune: Den kulturelle velkomstpakka. Tildelt 120.000.
 • Trøgstad kommune: Helsefremmende Båstad barnehage. Tildelt kr 80.000.
 • Rygge kommune: Folkehelse i Kulturlandskap. Tildelt 90.000.
 • Fredrikstad kommune: «Trygge og tydelige foreldre i Fredrikstad». Tildelt kr 150.000.
 • Råde kommune: Opplevelseskortet. Tildelt 120.000.
 • Eidsberg kommune: Folkebibliotek for folkehelse. Tildelt kr 60.000.
 • Rakkestad kommune: Helsefremmende skoler – Ballprosjekt. Tildelt 30.000.
 • Rømskog kommune: Opprusting av turstier. Tildelt 50.000.
 • Marker kommune: Forsterket helsestasjon. Tildelt kr 80.000.
 • Råde kommune: Helsefremmende barnehager og grunnskoler. Tildelt kr 100.000.
 • Moss kommune: Sunt kosthold ved Åvangen skole. Tildelt kr 70.000.
 • Fredrikstad kommune: «Trara – prosjektet». Tildelt kr 150.000.
 • Sarpsborg kommune: «Det er bedre samfunnsøkonomi å bygge barn enn å reparere voksne». Tildelt kr 200.000.