Helhetlig forebygging i Sarpsborg

Prosjekt Helhetlig Forebygging av Barn og Unge ble startet opp i 2012, og er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, KoRus Øst, Østfold Fylkeskommune og Østfoldhelsa.  

I løpet av tre år har en tverrfaglig og tverretatlig prosjektgruppe jobbet med å utvikle en modell for helhetlig forebygging for barn og unge fra 0-19 år. Hovedmål er at flere skal lykkes med opplæringsløpet, og på den måten bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse i Sarpsborg.

Østfold fylkeskommune initierte prosjektet, og har støttet Sarpsborg kommune med 200 000 kroner årlig i perioden 2012-2014. Siden har kommunen finansiert prosjektet selv, supplert med 500.000 kroner fra KoRus Øst. Prosjektet løper ut 2016.

Prosjektet har hatt stort fokus på kunnskapsbaserte tilnærminger og drevet omfattende kompetanseoppbygging i egen organisasjon.

Innretningen av prosjektet baserer seg på omfattende undersøkelser av målgruppens situasjon, og kunnskap om effektive tiltak og metoder. Modellen innebærer blant annet å fokusere på gode relasjoner mellom barnehage, skole og foreldre, med mål om å mobilisere foreldreressurser.

Fire tiltak er prioritert for å få til dette:

  • Den motiverende samtalen
  • Den kulturelle bæremeis
  • Arbeid med foreldresamarbeid og foreldremøter
  • Arbeid med sosial kompetanse og forebyggende program.

I samarbeid med KoRus Øst har prosjektet blant annet gjennomført kurs i «Motiverende samtale», for å skape et felles metodegrunnlag for ansatte innen kultur, oppvekst, helse, sosial og barnevern. 60 personer har deltatt på kurs i 2015, og to ansatte har fullført instruktøropplæring. Dette er første gang denne metoden prøves ut på andre fagområder enn innen helsetjenestene.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Bente Holm Sælid i Sarpsborg kommune (bente-holm.saelid@sarpsborg.com).