• Prosjektet handler om at helse, elevenes livskvalitet og velvære er en viktig forutsetning for læring. Flere folkehelse-undersøkelser i Østfold har vist at barn og unge får for lite mosjon og har et for usunt kosthold. Det går ut over elevenes evne til å ta til seg undervisningen.
 • Sparebankstiftelsen har støttet Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa med 26.540.000 kroner til prosjektet «Røre 6-19». I tillegg går fylkeskommunen inn med store egenandeler. Prosjektperioden går over tre skoleår og begynner høsten 2017.
 • Prosjekt åpnes opp for alle barn og unge i Østfold i alderen 6 til 19 år. Det er totalt 125 grunnskoler og 14 videregående skoler, og til sammen er det 46.000 barn og unge som er elever på skoler i Østfold. Prosjektet er det største folkehelseprosjektet av sitt slag på norske skoler.
 • Idéer og inspirasjon til prosjektet, kommer fra arbeid med helsefremmende skoler i Østfold og i særdeleshet på Skjønhaug skole i Trøgstad. Skoler og ansatte som har medvirket sier at arbeidsmåten ikke er en belastning i hverdagen, men tvert om oppleves å gi en merverdi både for elever og lærere. 35 grunnskoler deltar allerede i nettverket og Røre-prosjektet skal arbeide for å inspirere flere til å være med.
 • Siden prosjektet skal henvende seg til alle barn og unge vil dette bli en unik mulighet til å nå barna med de dårligste forutsetningene. – Også de som vanligvis står utenfor fritidsaktiviteter og ikke har like engasjerte foreldre som de fleste.
 • Skolene kan søke støtte til tiltak som fremmer elevenes arbeidslyst. Det skal være fokus på gode matopplevelser og aktivitet i skolehverdagen, noe som igjen bidrar til bedre forutsetning for læring, gode hverdagsopplevelser og et rikere liv. Prosjektet skal også bygge kompetanse blant skoleansatte og kjøpe utstyr til skolemåltider og fysisk aktivitet.

 • Prosjektet vil jobbe for å redusere sosiale ulikheter i helse som er Østfold sitt største folkehelseproblem. Forskning viser at det er nær sammenheng mellom god fysisk form, god ernæringsstatus og god helse. Likeens er det mye ny forskning som viser sammenhengen mellom god helse og forutsetning for læring. Det er også vist at barn og unge med dårlig fysisk form eller dårlig ernæringsstatus profiterer mest på endret aktivitetsnivå og bedre kosthold.
 • Frivilligheten og lokale ildsjeler vil spille en viktig rolle i prosjektet.
 • Hvorfor «Røre»? For oss betyr «RØRE»;
  – liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  – rom for å RØRE seg, i alle fag
  – å la elevene RØRE i gryta selv
  – å beRØRE hele lokalsamfunnet
  – å tørre å RØRE gamle mønstre