Psykisk helse

Lavinntekt og psykisk helse

Det som har størst betydning for vår psykiske helse er å være uten arbeid, å leve på trygd eller sosialhjelp, og det å bo uten en partner.

Mental helsekveld i Aremark

Tidligere leder av Bygdesentralen i Aremark, Kathrine Tallis, var godt fornøyd med oppmøtet da de nylig arrangerte informasjonskveld om mental helse for lokalbefolkningen. 


Psykisk helse

Her kan du laste ned eksempler på arbeid med psykisk helse i Folkehelseprogrammet: