Helseoversikt

Regionale helseforskjeller i Østfold

Visste du at en av fire tiende klassinger i Østfold sitter så mye som 5 timer eller mer daglig foran TV eller PC på hverdagene? Var du klar over at i gjennomsnitt halvparten går eller sykler til skolen på sommeren?

Ille bra i Østfold!

Østfold-ungdommen har svært god helse, drikker mindre alkohol enn ungdom i andre fylker og er mer fornøyd med egen vekt enn ungdom i andre fylker. Det viser resultatene fra spørreundersøkelsen "Østfoldhelsa 2008".

Minst 27 skoler deltar på helseundersøkelse

Ungdomsskolene i Østfold har fått tilbud om å være med på en gratis helseundersøkelse i regi av Østfoldhelsa. Så langt har 27 av 45 skoler valgt å delta, og flere vurderer fortsatt å være med. 

– Ungdomsskolene er hørt

- Ungdomskolene i Østfold har blitt hørt i planleggingen av helseundersøkelsen for ungdom. Det sier rektor ved Hobøl ungdomskole, Asbjørn Hjorthaug. 

Unikt tilbud til Østfold-skoler

Hvor mye snuser Østfold-ungdommen? Hvor mye penger bruker de på hamburgere? Bruker de bilbelte? Det, og mye mer, får vi svar på når Østfoldhelsa nå gjennomfører den unike ungdomsundersøkelsen om Østfold-ungdommens helse og trivsel. 

HEPRO resultater legges frem i Brussel

HEPRO-prosjektet har vært en suksess og går nå mot slutten. Fredag 9.november presenteres resultatene fra den store europeiske folkehelseundersøkelsen fram på sluttkonferansen i Brussel.

Leder stort WHO-prosjekt

Arvid Wangberg tar seg en foreløpig pause fra stillingen som leder av Folkehelseprogrammet. Det neste halvannet året skal han konsentrere seg om WHO-prosjektet HEPRO.