Helseoversikt

Østfold Helseprofil 2011

Bakgrunn: Fra 2012 fikk kommuner og fylkeskommuner et forsterket lovkrav gjennom den nye folkehelseloven om å føre oversikt over befolkningens helsetilstand.

Ordførerne ber flere om å svare

  Vel 11 000 østfoldinger har svart på folkehelseundersøkelsen Østfold Helseprofil 2011. Men for å få et riktig bilde av tilstanden i Østfold trengs flere svar. Alle ordførerne i fylket ber i disse dager folk som ennå ikke har fylt ut spørreskjemaet, om å gjøre det.

Folkehelsekoordinatorene er viktige

– Folkehelsekoordinatorer gis stor støtte. Slik tolker styremedlem i Østfoldhelsa og ordfører i Moss, Paul-Erik Krogsvold, de ferske resultatene fra en evaluering av kommunalt folkehelsearbeid i Østfold.

Tydelige helseforskjeller blant Østfold-ungdom

Tirsdag lanseres ungdomsundersøkelsen ”Østfoldhelsa 2008” på møtet i fylkeskommunens helsekomité. Den ble besvart av nesten tusen tiende klassinger i Østfold. Den viser tydelige helseforskjeller mellom ungdommene målt etter deres sosioøkonomiske status.