Frivillighet

Tar svenneprøven på Bodalsstranda

Hvis Bodalsgutta er håndverkerne, så blir Løkkegutta deres svenner. I flere år har de fulgt og hjulpet til på Bodalsstranda, men aller mest ivrig er de i nærmiljøarbeidet ved Skjeberg stasjon – der de selv bor.

Et lite stykke Norge – på Bodal

Man kan undres. Hva er det vakreste Norge har å by på? Naturen? Menneskene? Frivilligheten? Vel, et lite petanque-kast fra Sarpsborg sentrum finner vi alt i ett. De kaller seg for Bodalsgutta og representerer sannelig et stykke norsk idyll.

UngFrivillig – Fredrikstad

Fredrikstad kommune har med prosjektet Ungfrivillig satt fokus på frivillig arbeid og livskvalitet blant unge. Fredrikstad kommune og Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral har laget en egen nettside og Facebookside for å rekruttere ungdom til frivillig arbeid. Disse fungerer også som formidlingskanal for andre lag og foreninger og «bank» for forvaltning av de frivillige ressursene.  Det er i overkant av 100 unge frivillige registrert gjennom nettsiden Ungfrivillig, og i utgangen av 2017 var det ca. 160 registrerte frivillige under 35 år i Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral.

En spire til nyskapning – Byhagen i Sarpsborg

Det myldrer i byhagen i Sarpsborg. I 2017 har det vært snekring, planting, humlekasselaging og maling. Plantedag for barn, grafitti og yoga i hagen. En nabo har bidratt med planter, en annen med vann og på den måten har dette blitt en god møteplass og en grønn lunge i nærmiljøet der man utnytter de fine ressursene som finnes i nabolaget.