Andre nyheter

Høybråten vil besøke Østfold

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) har bedt om å få besøke Østfold for å lære av folkehelsearbeidet i fylket. Det var i et møte mellom helseministeren og Folkehelseprogrammet at Høybråten kom med den overraskende forespørselen. Helseministeren kommer til Rakkestad den 12. august.

Millioner å spare på folkehelsearbeid

Hvis alle østfoldinger slutter å røyke, spares 138 millioner kroner i sykehusutgifter. Folkehelseprogrammet i Østfold er blant de ledende i landet på forebyggende og helsefremmende arbeid, og 12. august kommer helseminister Dagfinn Høybråten til Rakkestad for å lære.