Andre nyheter

Statlige stimuleringsmidler til kommunene som deltar i Folkehelseprogrammet?

Østfold vil søke om å bli et av fem fylker i Norge som skal prøve ut partnerskap som strategi i folkehelsearbeidet. Sosial- og helsedirektoratet har satt av ti millioner kroner som skal fordeles i 2004 til regionene som velges ut. Skulle Østfold bli valgt, vil mesteparten av den eventuelle bevilgningen gå til kommunene som er med i Folkehelseprogrammet. Andre kommuner vil i så fall falle utenfor støtteordningen.

Jobber for et helhetlig folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet i Sarpsborg er på rett spor. Ikke før har kommunen ansatt en folkehelsekoordinator i hel stilling, før bystyret vedtar å opprette en ny frivillighetssentral på østsiden av byen. Nå jobbes det for å samordne folkehelsearbeidet i kommunen.

Fra konkurranseutsetting til partnerskap?

Norske fylkeskommuner kan ikke lenger utelukkende fokusere på effektiv tjenesteyting gjennom konkurranseutsetting og bestiller-utfører strategier. Nå som fylkeskommunene har fått ansvaret for regional utvikling, vil de finne legitimiteten til sitt arbeid i ulike former for partnerskap. Internasjonalt ser vi en bevegelse fra privatiseringsteorier til partnerskapsteorier, sier dosent Helge Ramsdal (bildet) ved Høgskolen i Østfold.

Fra konkurranseutsetting til partnerskap?

Norske fylkeskommuner kan ikke lenger utelukkende fokusere på effektiv tjenesteyting gjennom konkurranseutsetting og bestiller-utfører strategier. Nå som fylkeskommunene har fått ansvaret for regional utvikling, vil de finne legitimiteten til sitt arbeid i ulike former for partnerskap. Internasjonalt ser vi en bevegelse fra privatiseringsteorier til partnerskapsteorier, sier dosent Helge Ramsdal (bildet) ved Høgskolen i Østfold.

Interesserte stortingspolitikere

Kommunal- og forvaltningskomiteen ble nysgjerrige da de ble gjort oppmerksomme på at det ikke er foretatt en vurdering av hvilke folkehelseoppgaver som eventuelt kan overføres til regionalt nivå.

Nye kommuner inviteres

Kommunene Moss, Rygge, Råde, Halden, Rømskog, Marker, Hvaler, Skiptvet og Trøgstad er ikke med i Folkehelseprogrammet i Østfold. Nå åpner det seg en mulighet for også disse å bli med. I dag ble det nemlig besluttet å videreføre folkehelsesatsningen i fylket frem til 2006.

Kom til Østfold for å lære

Dagfinn Høybråten satt lydhør på skolebenken da ordførere og rådmenn i Østfold informerte ministeren om hvordan kommune-Østfold arbeider med folkehelse. Høybråten hadde selv invitert seg til Østfold for å få innspill til stortingsmeldingen om folkehelse som er ventet i løpet av året.

Fylkesordfører etterlyser ni kommuner

Dagfinn Høybråten kom til Østfold for å lære av det han beskrev som det dyktigste folkehelsefylket i Norge. Men fortsatt har ni kommuner i Østfold valgt å ikke bli med på satsningen. - Det er gledelig at så mange kommuner er med på folkehelsesatsningen, men oppslutningen kunne likevel vært enda bedre. Nå må resten av kommunene bli med i Folkehelseprogrammet, fastslår fylkesordfører Arne Øren (Ap).